Quyết tâm tạo đột phá, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Sách hay

CT&PT - Với ý chí, quyết tâm cao và tinh thần “Tiền hô hậu ủng”, “Nhất hô bá ứng”, “Trên dưới đồng lòng” và “Dọc ngang thông suốt”, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đất nước ta vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện.

Sống lại ký ức về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh qua cuốn sách “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, vị tướng tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam”

CT&PT - Nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2024), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn...

Sách hay

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

CT&PT - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách "Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng...

Sách hay

Phát huy giá trị đạo đức “Bộ đội Cụ Hồ” trong phát triển nhân cách học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội hiện nay

CT&PT - Đạo đức “Bộ đội Cụ Hồ” là một hệ thống chuẩn mực, giá trị nhân cách của người quân nhân cách mạng được hình thành, phát triển trong...

Nghiên cứu - Trao đổi

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính trong thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

CT&PT - Sự liêm chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một trong những yêu cầu quan trọng trong hoạt động xây dựng đội ngũ cán...

Nghiên cứu - Trao đổi

Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong bối cảnh mới

CT&PT - Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản, cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân...

Nghiên cứu - Trao đổi

Ngăn chặn thông tin giả, tin xấu, độc trên các nền tảng xuyên biên giới

CT&PT - Trong thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có nhiều giải pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn, xử lý các thông tin giả, thông tin...

Nghiên cứu - Trao đổi

KHẢO SÁT

Việt Nam bảo đảm quyền con người như thế nào?

Xem kết quả

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Hoạt động

Tạo môi trường, điều kiện và động lực để phát huy vai trò, sự cống hiến đặc biệt quan trọng của đội ngũ trí thức

CT&PT - Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí...

Báo chí, xuất bản trong “đường đua” chuyển đổi số

CT&PT - Sáng 30/11/2023, tại tỉnh Thái Bình, Báo Nhân Dân, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Tỉnh ủy Thái Bình phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia...

Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Tổ chức Trung ương về công tác cán bộ

CT&PT - Sáng 08/11/2023, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Tổ chức Trung ương về công tác cán bộ, công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc và...

Chính trị - Xây dựng Đảng

Văn hóa - Xã hội

Pháp luật

Nghiên cứu - Trao đổi

Giáo dục lòng yêu nước cho sinh viên Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

CT&PT - Trong “Di chúc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, nhất là vấn đề giáo dục lòng yêu nước, tinh thần dân tộc vững chắc và tinh thần quốc tế đúng đắn....

Phát huy giá trị đạo đức “Bộ đội Cụ Hồ” trong phát triển nhân cách học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội hiện nay

CT&PT - Đạo đức “Bộ đội Cụ Hồ” là một hệ thống chuẩn mực, giá trị nhân cách của người quân nhân cách mạng được hình thành, phát triển trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội ta. Vì vậy, phát huy giá trị đạo...

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính trong thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

CT&PT - Sự liêm chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một trong những yêu cầu quan trọng trong hoạt động xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới....

Thực tiễn - Kinh nghiệm

VIDEO

CT&PT - Giám sát là việc làm cần thiết đối với mọi tổ chức và cá nhân trong xã hội, đặc biệt là đối với chính đảng của giai cấp vô sản, trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam, chính đảng kiểu mới của giai cấp công nhân và...
Bảo hiểm Prudential cố tình gây khó dễ cho khách hàng?

Liên kết

Quý bạn đọc đặt sách/tạp chí online vui lòng để lại thông tin