Chuẩn bị tốt đề cương dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và định hướng chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng*

Chính trị - Xây dựng Đảng

CT&PT - Ngày 16/5/2024, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Tạp chí Chính trị và Phát triển trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư:

Những thách thức về phương diện đạo đức trong truyền thông số ở Việt Nam hiện nay

CT&PT - Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ với những thành tựu đặc sắc của khoa học - công nghệ tạo điều kiện thuận lợi...

Nghiên cứu - Trao đổi

Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

CT&PT - Nhận thức rõ cuộc công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ...

Thực tiễn - Kinh nghiệm

Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp xã tại Việt Nam hiện nay

CT&PT - Chính quyền cấp xã là cầu nối trực tiếp của hệ thống chính quyền nhà nước với nhân dân, thực hiện hoạt động quản lý nhà nước trên...

Chính trị - Xây dựng Đảng

Giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế cửa khẩu tỉnh Điện Biên

CT&PT - Nằm ở biên giới phía Tây Bắc của Việt Nam, Điện Biên có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh, là đầu mối giao thông giữa...

Nghiên cứu - Trao đổi

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị tỉnh Điện Biên hiện nay

CT&PT - Qua nghiên cứu thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị tỉnh Điện Biên, bài viết trình bày một số giải pháp...

Nghiên cứu - Trao đổi

Một số mô hình phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam

CT&PT - Cuốn sách "Một số mô hình phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam" giới thiệu một số mô hình phát triển văn hóa đọc tiêu biểu ở...

Sách hay

KHẢO SÁT

Việt Nam bảo đảm quyền con người như thế nào?

Xem kết quả

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Hoạt động

Tạo môi trường, điều kiện và động lực để phát huy vai trò, sự cống hiến đặc biệt quan trọng của đội ngũ trí thức

CT&PT - Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí...

Báo chí, xuất bản trong “đường đua” chuyển đổi số

CT&PT - Sáng 30/11/2023, tại tỉnh Thái Bình, Báo Nhân Dân, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Tỉnh ủy Thái Bình phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia...

Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Tổ chức Trung ương về công tác cán bộ

CT&PT - Sáng 08/11/2023, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Tổ chức Trung ương về công tác cán bộ, công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc và...

Chính trị - Xây dựng Đảng

Văn hóa - Xã hội

Pháp luật

Nghiên cứu - Trao đổi

Phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp

CT&PT - Phát triển công nghiệp văn hóa là xu thế đang diễn ra mạnh mẽ, là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, trong thời gian qua, được sự quan tâm của...

Đảng bộ thành phố Hải Phòng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

CT&PT - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng của các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Nhận thức sâu sắc trách nhiệm đó, trong thời gian qua, Thành...

Nhân dân Điện Biên với Chiến thắng Điện Biên Phủ và công cuộc xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng giàu đẹp, văn minh

CT&PT - Nằm ở vị trí chiến lược quan trọng, là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, Điện Biên được coi là “phên dậu” vững chắc của Tổ quốc. Lịch sử xây dựng và phát triển của tỉnh Điện Biên gắn liền với...

Thực tiễn - Kinh nghiệm

VIDEO

CT&PT - Giám sát là việc làm cần thiết đối với mọi tổ chức và cá nhân trong xã hội, đặc biệt là đối với chính đảng của giai cấp vô sản, trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam, chính đảng kiểu mới của giai cấp công nhân và...
Bảo hiểm Prudential cố tình gây khó dễ cho khách hàng?

Liên kết

Quý bạn đọc đặt sách/tạp chí online vui lòng để lại thông tin