Hồ sơ pháp luật

Ban hành Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

CT&PT - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 168/NQ-CP về Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030

Quý bạn đọc đặt sách/tạp chí online vui lòng để lại thông tin