Cải cách tiền lương: Sẽ gộp, bỏ nhiều loại phụ cấp

CT&PT - Chỉ ra những hạn chế, bất cập đối với phụ cấp, Nghị quyết 27-NQ/TW nêu rõ, có quá nhiều loại phụ cấp, nhiều khoản thu nhập ngoài lương do nhiều cơ quan, nhiều cấp quyết định bằng các văn bản quy định khác nhau làm phát sinh những bất hợp lý, không thể hiện rõ thứ bậc hành chính trong hoạt động công vụ

Quý bạn đọc đặt sách/tạp chí online vui lòng để lại thông tin