Nhìn ra thế giới

Vai trò của Văn phòng quản lý nhân sự Liên bang trong quản lý nguồn nhân lực công ở Hoa Kỳ

CT&PT - Mỹ là quốc gia phát triển là nền kinh tế đứng đầu thế giới. Có được vị thế này, một trong những nguyên nhân giúp cho nền kinh tế cũng như nền công vụ Mỹ phát triển vượt bậc so với nhiều quốc gia khác là bởi ở Mỹ rất coi trọng đến quản lý nguồn nhân lực công. Bài viết khái quát vai trò của Văn phòng quản lý nhân sự Liên bang Mỹ trong quản lý nguồn nhân lực công, có thể xem đây là những gợi mở, tham khảo trong xây dựng chính sách quản lý, sử dụng nguồn nhân lực công đối với Việt Nam.

Quý bạn đọc đặt sách/tạp chí online vui lòng để lại thông tin