Trao đổi, giới thiệu kinh nghiệm xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị cho Đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí, truyền thông nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Admin

Ngày 06/11/2019, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức buổi làm việc và trao đổi, giới thiệu kinh nghiệm xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị với Đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí, truyền thông nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến nghiên cứu thực tế tại Nhà xuất bản.

Tham dự buổi làm việc, về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có các đồng chí: Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập; Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản.

Đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí, truyền thông nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào gồm 17 đồng chí, do đồng chí Thong Văn, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình quốc gia Lào làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, PGS.TS. Hà Huy Phượng, Trưởng khoa Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí, truyền thông đã được triển khai trong nhiều năm qua, là một trong số các hoạt động hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Năm 2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, xây dựng chương trình đào tạo chính thức cho đội ngũ cán bộ này.

Đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí, truyền thông của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào lần này chính là những thành viên của Lớp bồi dưỡng đầu tiên, tổ chức từ ngày 14/10 đến ngày 14/12/2019. Nội dung chương trình đào tạo cung cấp kiến thức cả về lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn thông qua các chuyến đi thực tế tại các cơ quan báo chí, truyền thông, nhà xuất bản.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là đơn vị sự nghiệp trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, có chức năng là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam, là một trong những địa điểm thực tế quan trọng, ý nghĩa đối với các học viên trong chương trình đào tạo này.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã giới thiệu khái quát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và tình hình hoạt động của Nhà xuất bản.

Đồng chí nhấn mạnh, buổi làm việc là cơ hội để Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí, truyền thông nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao đổi kinh nghiệm xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị, đồng thời thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thực tế, Đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí, truyền thông nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã được nghe đồng chí Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản trao đổi, giới thiệu kinh nghiệm xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; tham quan và học hỏi kinh nghiệm trực tiếp tại một số đơn vị của Nhà xuất bản như: Vụ Kế hoạch và Thư ký biên tập, Ban sách Quốc tế, Trung tâm Tổ chức in, Trung tâm Phát hành sách.

Kết thúc chuyến công tác thực tế, đồng chí Thong Văn, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình quốc gia Lào, đại diện cho Đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí, truyền thông nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và những chia sẻ hữu ích về kinh nghiệm xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu, áp dụng những kinh nghiệm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động báo chí - truyền thông nói riêng, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng của Đảng và Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nói chung.

Đoàn cán bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí, truyền thông nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chụp hình lưu niệm

Quý bạn đọc đặt sách/tạp chí online vui lòng để lại thông tin