Hội đồng biên tập

Chủ tịch:

PGS, TS. Vũ Trọng Lâm

Phó Chủ tịch:

PGS, TS. Lê Thị Thục

Ủy viên Hội đồng

GS, TS. Tạ Ngọc Tấn

GS, TS. Phùng Hữu Phú

GS, TS. Lê Hữu Nghĩa

PGS, TS. Nguyễn Văn Thành

GS, TS. Phạm Văn Đức

PGS, TS. Trần Quốc Toản

PGS, TS. Phạm Minh Tuấn

ThS. Phạm Thị Thinh

ThS. Nguyễn Hoài Anh

GS, TSKH. Đào Trí Úc

GS, TS. Hoàng Chí Bảo

PGS, TS. Vũ Thanh Sơn

PGS, TS. Đỗ Thị Quyên

PGS, TS. Nguyễn Minh Tuấn

PGS, TS. Phạm Minh Anh

TS. Võ Văn Bé

TS. Hoàng Mạnh Thắng

Ủy viên thường trực

TS. Nguyễn Thị Oanh

Quý bạn đọc đặt sách/tạp chí online vui lòng để lại thông tin