Thực tiễn - Kinh nghiệm

Xây dựng thương hiệu số cho địa phương - Góc nhìn quốc tế và bài học cho Việt Nam

CT&PT- Trong môi trường toàn cầu hoá, mỗi địa phương để thu hút khách hàng, khách du lịch, các doanh nghiệp, vốn đầu tư, và sự quan tâm của công chúng đều cần gia tăng hình ảnh của mình trên môi trường số, từ đó tìm kiếm các nguồn lực đầu tư, nguồn nhân lực chất lượng cao, quảng bá du lịch và quảng bá hình ảnh. Trong môi trường toàn cầu hoá, xu hướng tận dụng thương hiệu số của các địa phương ngày càng phát triển và tạo nên những điểm nhấn nhất định.

Quý bạn đọc đặt sách/tạp chí online vui lòng để lại thông tin