Sách hay

Một số mô hình phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam

CT&PT - Cuốn sách "Một số mô hình phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam" giới thiệu một số mô hình phát triển văn hóa đọc tiêu biểu ở Việt Nam trong thời gian qua, góp phần lan tỏa và phát triển văn hóa đọc.

Quý bạn đọc đặt sách/tạp chí online vui lòng để lại thông tin