Hoạt động

Báo chí, xuất bản trong “đường đua” chuyển đổi số

CT&PT - Sáng 30/11/2023, tại tỉnh Thái Bình, Báo Nhân Dân, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Tỉnh ủy Thái Bình phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn”.

Quý bạn đọc đặt sách/tạp chí online vui lòng để lại thông tin