Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Điện Biên - Chặng đường 70 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển

CT&PT - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, ghi mốc son chói lọi trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Năm 2024, tỉnh Điện Biên long trọng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, không chỉ nhằm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ nhân dân Điện Biên đối với những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, mà còn góp phần cổ vũ, động viên Đảng bộ, nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực đưa tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững.

Quý bạn đọc đặt sách/tạp chí online vui lòng để lại thông tin