Thứ sáu, 24/03/2023 10:57:10 (GTM +7)

Không thể xuyên tạc cuốn sách của Tổng Bí thư về chống tham nhũng, tiêu cực 20/03/2023
CT&PT - Khi cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được xuất bản, nhất là khi các cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức tọa đàm và triển khai quán triệt những nội dung cốt lõi của cuốn sách này, trên mạng xã hội xuất hiện không ít các luận điệu xuyên tạc, phản động. 
Kết nối, phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước, nguồn lực doanh nghiệp và nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa 22/01/2023
CT&PT - Đóng vai trò quyết định cho phát triển văn hóa không chỉ cần đến gia tăng nguồn lực, mà còn phải đổi mới cách sử dụng nguồn lực. Trong điều kiện hiện nay, nguồn lực cho phát triển văn hóa cần phải được gia tăng quy mô đầu tư gắn với phân bổ, sử dụng hiệu quả, tăng cường tính kết nối giữa nguồn lực nhà nước, doanh nghiệp và xã hội.
Xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 24/03/2023
CT&PT - Xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam vừa là một tất yếu khách quan, vừa là mục đích và yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước. Bài viết góp phần làm rõ sự cần thiết, nội dung và giải pháp góp phần xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Trí tuệ nhân tạo và ngoại giao số - Thách thức và cơ hội 22/02/2023
CT&PT - Nhằm bổ sung và làm sâu sắc hơn các góc nhìn mới về vai trò cũng như tác động của AI đối với ngoại giao số ở nhiều quốc gia trên thế giới, NXB Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên dịch và xuất bản cuốn sách Trí tuệ nhân tạo và ngoại giao số: Thách thức và cơ hội.
Mỹ Lai: Việt Nam, 1968 - Nhìn lại cuộc thảm sát: Tác phẩm lôi cuốn nhất cho đến nay về thảm sát Mỹ Lai 17/03/2023
CT&PT - Mỹ Lai: Việt Nam, 1968 - Nhìn lại cuộc thảm sát của tác giả Howard Jones - Giáo sư danh dự ngành Lịch sử tại Đại học Alabama (do dịch giả Mạnh Chương chuyển ngữ) do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành là cuốn sách miêu tả đầy đủ, toàn diện và chân thực về những “ngày đen tối” của lịch sử quân đội Mỹ. Hơn 700 trang sách là kết quả của gần một thập niên tìm tòi, nghiên cứu công phu của tác giả, tường trình một cách sinh động và chi tiết về một trong những sự kiện bi thảm nhất trong cuộc can thiệp quân sự của Mỹ tại Việt Nam.
Hiểu thêm về nhà Lý qua sách “Tám vị vua triều Lý” 23/02/2023
CT&PT - Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, có một thời kỳ rực rỡ, vàng son đã được mở ra bởi vương triều Lý. Với mong muốn cung cấp thêm hiểu biết về các vị vua của vương triều Lý cho bạn đọc, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức xuất bản cuốn sách Tám vị vua triều Lý của Giáo sư Vũ Ngọc Khánh, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Việt Nam.
Hệ tư tưởng trong thời đại toàn cầu hóa 03/02/2022
CT&PT - Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, đời sống chính trị - xã hội trên thế giới chịu tác động của nhiều yếu tố, trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tư tưởng. Bài viết tập trung làm rõ sự hồi sinh, sự tự điều chỉnh của các hệ tư tưởng và sự xuất hiện của các hệ tư tưởng mới trong thời đại toàn cầu hóa, góp phần nhận diện các vấn đề về hệ tưởng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay.
Giải pháp phát triển đồng bộ các loại thị trường ở Thành phố Hồ Chí Minh 06/12/2022
CT&PT - Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế lớn của khu vực và cả nước, là mô hình về cách làm chủ động, sáng tạo trong nền kinh tế thị trường từ những năm 80 của thế kỷ XX, đặc biệt là từ những năm 90 đến nay, khả năng tăng trưởng kinh tế của Thành phố có vai trò chi phối khả năng tăng trưởng kinh tế cả nước. Đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh có sức hút và khả năng thúc đẩy, lôi kéo sự phát triển thị trường hàng hóa, dịch vụ cả nước. Tuy nhiên, hiện nay, thị trường hàng hóa, dịch vụ ở Thành phố Hồ Chí Minh tồn tại những bất cập, hạn chế, cần có những giải pháp để khơi thông các điểm nghẽn và tập trung phát triển đồng bộ các loại thị trường.