Kinh tế

Tác động của FDI đến quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế - Một số vấn đề bàn luận

CT&PT - Trong những năm vừa qua, hoạt động của các doanh nghiệp FDI đã tạo ra các tác động lan tỏa tích cực đối với nền kinh tế và các doanh nghiệp trong nước. FDI đã có những tác động nhất định đến quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế đến các quốc gia nhận đầu tư, trong đó có Việt Nam.

Quý bạn đọc đặt sách/tạp chí online vui lòng để lại thông tin