Xuất bản hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (infographic)

Vũ Thị Kiều Trang

CT&PT - Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản hai cuốn sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững” và “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

xuat-ban-hai-cuon-sach-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-nhan-ky-niem-94-nam-thanh-lap-dang-chinh-tri-va-phat-trien-1707109809.jpg
 

KIỀU TRANG

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Quý bạn đọc đặt sách/tạp chí online vui lòng để lại thông tin