Góc nhìn mới, chân thực, sắc sảo về ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

Phạm Thị Hương

CT&PT - “Thế giới nhìn nghiêng… Bang giao kể chuyện” của Đại sứ, Nhà báo Vũ Sơn Thủy do Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, cung cấp những tri thức quý về lịch sử quan hệ quốc tế, bức tranh ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, giúp người đọc nhìn nhận đầy đủ hơn về hiện tại, đồng thời là tài liệu bổ ích cho việc tìm hiểu, nghiên cứu về quan hệ quốc tế, lịch sử và kinh nghiệm đối ngoại, ngoại giao.

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Thế giới nhìn nghiêng trong thập niên cuối của thế kỷ XX; Kể chuyện bang giao trong thập niên đầu của thế kỷ XXI. Qua đó, tập trung chia sẻ, phân tích những câu chuyện sinh động từ châu Âu đến châu Á, châu Đại Dương, châu Mỹ… Mỗi câu chuyện là một góc nhìn mới, chân thực, sắc sảo về lịch sử hình thành, sự vận động, biến đổi của quốc gia, tổ chức quốc tế, hay các mối bang giao, những vấn đề quốc tế cách đây vài chục năm nhưng đến nay vẫn còn nguyên giá trị thời đại…

Qua ngôn từ sống động, giàu hình ảnh, những vấn đề được nhìn nhận, phân tích một cách thấu đáo, đi sâu vào bản chất trong mối liên hệ, so sánh với quá khứ và những dự báo tương lai. Tác giả cũng đã phác họa bức tranh ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, đồng thời gửi gắm tình cảm sâu đậm trong những trang ký ức về một số nhà lãnh đạo của đất nước.

Có thể nói, trong 02 thập niên chuyển giao cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI, tình hình kinh tế - chính trị thế giới có nhiều biến động sâu sắc. Trong đó, quan hệ bang giao giữa các cường quốc như: Nga, Mỹ, chính sách, kế hoạch hành động của tổ chức G7, G20, sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ, trật tự tiền tệ… đã tác động mạnh mẽ đến cục diện toàn cầu.

Sự phát triển thần kỳ, vượt trội của Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, sự lớn mạnh của khối ASEAN, sự thức tỉnh của "con rồng Trung Hoa" đã đem đến hình ảnh một châu Á năng động, hội nhập với nhiều bài học, kinh nghiệm thành công cho các quốc gia trong và ngoài khu vực; là tiền đề tạo nên cục diện thế giới mới trong thế kỷ XXI. Thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình, hữu nghị, Việt Nam đã từng bước thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước, tham gia nhiều tổ chức quốc tế, ngày càng nâng cao vị thế quốc gia, đóng góp vào việc xây dựng hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới.

Thông qua cuốn sách, nhiều bài viết ấn tượng trong quá trình công tác trong ngành ngoại giao cũng như cuộc đời làm báo của tác giả đã được chia sẻ, gắn với những vấn đề về quan hệ quốc tế được độc giả đặc biệt quan tâm: “Nước Mỹ: Bắc cầu qua Thái Bình Dương”, “Made in Japan… Made in Vietnam”, “ASEAN - Thống nhất trong đa dạng”, “Đầu tàu bốn động cơ của ASEAN”, “Thời đại Á - Mỹ”, “Chiến tranh internet”, “Một trang sử mới cho Việt Nam”, “Việt Nam: Ngoại giao đổi mới”, “20 năm một câu chuyện với Đại tướng Lê Đức Anh”…

Với nội dung, ý nghĩa được trình bày, cuốn sách Thế giới nhìn nghiêng… Bang giao kể chuyện thực sự là tài liệu bổ ích cho việc tìm hiểu, nghiên cứu về quan hệ quốc tế, lịch sử và kinh nghiệm đối ngoại, ngoại giao, nhất là trong bối cảnh mới hiện nay, khi đối ngoại, ngoại giao trở thành một trong những chủ trương lớn, quan trọng của Đảng trong sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn mới, quyết tâm xây dựng nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, vững mạnh, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

ThS. PHẠM THỊ HƯƠNG

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Quý bạn đọc đặt sách/tạp chí online vui lòng để lại thông tin