Khảo sát kết quả thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn tại một số tỉnh khu vực phía Bắc

Lưu Thị Thảo

CT&PT - Từ ngày 09 đến ngày 12/10/2023, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật do PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát kết quả triển khai Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn từ năm 2009 đến năm 2023 trên địa bàn khu vực phía Bắc. Đề án được Ban Bí thư giao Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là cơ quan thường trực của Đề án

Ngày 09/10, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Huyện ủy Bắc Quang; khảo sát tình hình tiếp nhận, quản lý, khai thác sử dụng sách tại xã Tân Thành, thăm tủ sách thôn Mỹ Tân, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Tham gia đoàn công tác còn có đồng chí Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang.

Đoàn công tác tham quan mô hình “Tủ sách Chi bộ” tại thôn Mỹ Tân,

xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Báo cáo của Huyện ủy Bắc Quang cho biết, từ năm 2009 đến nay, các xã, thị trấn trong huyện đã nhận đầy đủ số sách được trang bị theo Đề án với tổng số gần 400 đầu sách, trên 15.400 cuốn. Các sách thuộc Đề án đã thực sự phát huy hiệu quả, giúp nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở. Đặc biệt, các đầu sách phổ biến pháp luật phục vụ kịp thời cho việc giải quyết những vấn đề bức xúc, thường xuyên xảy ra ở cơ sở như: quản lý đất đai, quản lý dự án đầu tư cấp xã; tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Để sách của Đề án thực sự đi vào đời sống và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong huyện, nhiều hoạt động, mô hình sáng tạo đã được lãnh đạo huyện và các địa phương tích cực nghiên cứu triển khai. Ngày 31/5/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 316 về xây dựng “Tủ sách Chi bộ” năm 2023, chỉ đạo triển khai điểm 02 “Tủ sách Chi bộ” tại xã Việt Vinh và Hùng An. Hằng năm, huyện chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc ở các xã, thị trấn và các trường học trong toàn huyện. Tiếp tục duy trì mở cửa Thư viện huyện phục vụ độc giả. Các địa phương trong huyện làm tốt công tác tiếp nhận, quản lý, khai thác, sử dụng sách của Đề án. Định kỳ mỗi tháng, các xã, thị trấn tự lựa chọn các nội dung gắn với nhiệm vụ của cá nhân để nghiên cứu, học tập từ sách, báo gắn với việc triển khai đọc báo, sinh hoạt Chi bộ…