Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Tổ chức Trung ương về công tác cán bộ

Phạm Thị Hương

CT&PT - Sáng 08/11/2023, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Tổ chức Trung ương về công tác cán bộ, công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc và Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Theo Quyết định số 2306-QĐNS/BTCTW và Quyết định số 2307-QĐNS/BTCTW, ngày 02/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Thái Bình, Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Sách quốc gia được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; đồng chí Võ Văn Bé, Ủy viên Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Vụ trưởng, Trưởng Ban Sách Kinh điển - Lý luận được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Theo PGS, TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, việc kiện toàn, bổ sung các chức danh lãnh đạo sẽ là cơ sở, nguồn động lực để tập thể ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Nhà xuất bản phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực nắm bắt thời cơ thuận lợi hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đưa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ngày càng phát triển.

Như vậy, hiện Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có 3 Phó Giám đốc- Phó Tổng Biên tập là các đồng chí: Phạm Thị Thinh, Nguyễn Hoài Anh, Võ Văn Bé và 1 Phó Giám đốc là đồng chí Nguyễn Thái Bình.

Theo Báo điện tử Công an nhân dân

Phạm Hương tổng hợp

Quý bạn đọc đặt sách/tạp chí online vui lòng để lại thông tin