Nhiều kinh nghiệm từ cuốn sách “Quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện”

CT&PT - “Quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện - Thành tựu và kinh nghiệm trong công tác tổ chức và xây dựng Đảng Cộng sản Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII” vừa được Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên dịch, xuất bản và phát hành bản tiếng Việt để độc giả Việt Nam tiếp cận.

Cuốn sách chứa đựng những kinh nghiệm trong công tác tổ chức và xây dựng Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cuốn sách do Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức biên soạn với sự tham gia của nhiều học giả, chuyên gia và sau khi xuất bản, đã trở thành “cẩm nang” của hàng triệu đảng viên Trung Quốc. Đây là một tài liệu tham khảo đặc sắc, cung cấp một khối lượng thông tin phong phú, những kinh nghiệm quý báu, rất đáng đọc về công tác quản trị Đảng.

Cuốn sách mở đầu bằng phần “Tổng luận” thâu tóm những nội dung khái quát, cô đọng nhất, từ đó tiếp tục làm sáng rõ những vấn đề căn cốt nhất của chiến lược quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện của Đảng Cộng sản Trung Quốc qua 12 chương sách. Trong đó, sự xác lập và hình thành chiến lược quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện, xác định vai trò hạt nhân lãnh đạo của Tổng Bí thư Tập Cận Bình được làm rõ trong 2 chương đầu. 

Các chương tiếp theo phân tích thực trạng, những thành tựu đạt được cùng những bài học kinh nghiệm rút ra trong chiến lược quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện mà Đảng Cộng sản Trung Quốc, đứng đầu là Tổng Bí thư Tập Cận Bình, kiên trì theo đuổi từ Đại hội XVIII đến nay trên các lĩnh vực: Xây dựng chính trị, xây dựng tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở, công tác nhân tài, công tác xây dựng tác phong, xây dựng kỷ luật, đấu tranh chống tham nhũng, xây dựng chế độ trong Đảng và thực hiện trách nhiệm quản trị Đảng. 

Tính nghiêm minh toàn diện trong quản trị Đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc được các tác giả luận giải sâu sắc trong từng nội dung vấn đề. Mọi công tác đều quán triệt theo phương châm chỉ đạo “kiên trì Đảng phải quản Đảng, quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện”, do vậy đều có những định hướng, bước đi cụ thể và được triển khai với những biện pháp, quyết tâm vô cùng mạnh mẽ, đã mở ra cục diện mới giúp Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc giành được những thành tựu to lớn mang tính lịch sử, mở ra một thời đại mới xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc. 

Vấn đề chống tham nhũng vô cùng quyết liệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc với quan niệm “thuốc mạnh trừ bệnh” cũng là một nội dung đáng tham khảo. Trừng trị tham nhũng bằng thái độ không khoan dung, thường xuyên liên tục, không có vùng cấm, phủ kín toàn diện, áp đảo thật mạnh, răn đe lâu dài, “đả” cả “hổ” và diệt cả “ruồi”, trị cả “gốc” lẫn “ngọn”, đã thúc đẩy hình thành cơ chế lâu dài không dám tham nhũng, không thể tham nhũng và không muốn tham nhũng ở quốc gia này.

Với những vấn đề được tiếp cận, cách biên soạn cùng những nội dung phong phú mà cuốn sách cung cấp, chắc chắn tài liệu này sẽ đem lại cho bạn đọc thông tin hữu ích cùng nhiều suy ngẫm. Đặc biệt, những giải pháp về quản trị Đảng rút ra là bài học quý, đáng để nghiên cứu, học hỏi, tham khảo và vận dụng một cách phù hợp. 

Theo Báo Hà Nội mới

Ngọc Anh Tổng hợp

Link nội dung: https://chinhtrivaphattrien.vn/nhieu-kinh-nghiem-tu-cuon-sach-quan-tri-dang-nghiem-minh-toan-dien-a1886.html