Chủ nhật, 25/09/2022 02:10:23 (GTM +7)

Ban Lãnh đạo

Hiện nay, Tạp chí gồm: 01 Phó Tổng Biên tập phụ trách và 4 biên tập viên.

 

Phó Tổng Biên tập phụ trách

TS. Nguyễn Thị Oanh

Điện thoại: 0972188451

Email: oanhnt@hcma2.edu.vn

 

Chia sẻ: