Thứ sáu, 03/02/2023 15:02:44 (GTM +7)

Đồng chí Võ Văn Ngân với cuộc đấu tranh bảo vệ Đảng và xây dựng, phát triển cơ sở cách mạng (1930 - 1935)

Đăng lúc: 08:15 08-11-2022 |  Lượt xem: 170

CT&PT - Võ Văn Ngân là một nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Ông sinh năm 1902 trong một gia đình nông dân nghèo tại làng Bình Tây, xã Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn (nay là tỉnh Long An). Chịu ảnh hưởng bởi truyền thống tốt đẹp của gia đình, làng xóm, Võ Văn Ngân sớm có suy nghĩ độc lập, ham tìm đọc sách báo yêu nước, tiến bộ, từ đó ý thức về con đường đấu tranh chống áp bức, tự nguyện dấn thân tìm đường cứu dân cứu nước. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí tuy ngắn ngủi, song đã để lại cho Đảng, nhân dân và các thế hệ trẻ Việt Nam một tấm gương sáng, có đóng góp lớn về nhiều mặt, tiêu biểu là trong đấu tranh bảo vệ Đảng và xây dựng phát triển cơ sở cách mạng (1930 - 1935).

Đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022).

Năm 1926, lúc 24 tuổi1, với mong muốn góp sức vào cuộc đấu tranh cứu dân, cứu nước, Võ Văn Ngân cùng các anh trai là Võ Văn Mẫn, Võ Văn Tần, võ Văn Tây tham gia Hội kín Nam Kỳ của nhà yêu nước Nguyễn An Ninh2. Trước sự phát triển sôi động của phong trào yêu nước, đặc biệt là sự xuất hiện của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên cùng với những tư tưởng cách mạng mới mẻ của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - người mà Võ Văn Ngân đã từng biết đến thông qua sách báo lưu hành ở Sài Gòn - Chợ Lớn từ đầu những năm 20. Lúc này, Võ Văn Ngân nhận thấy tôn chỉ, mục đích của Hội kín Nguyễn An Ninh không thỏa mãn được nguyện vọng của thanh niên đương thời. Cuối năm 1926 đầu năm 1927, được sự giúp đỡ của các hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Nam Kỳ, Võ Văn Ngân cùng với Võ Văn Tần đã chuyển sang lập trường yêu nước theo xu hướng mới và chính thức gia nhập tổ chức này3. Đó là bước chuyển biến tất yếu từ lập trường yêu nước đến lập trường vô sản. Võ Văn Ngân tích cực vận động xây dựng Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở quận Đức Hòa và trong tỉnh Chợ Lớn, tích cực tuyên truyền, gây dựng, kết nạp được nhiều hội viên, về sau trở thành những đảng viên cộng sản kiên trung như Nguyễn Văn Thỏ, Trần Văn Thẳng, Trần Văn Thử, Dương Thị Biết, Lê Văn Mè, Huỳnh Văn Bằng, Huỳnh Văn Ngọ… Những hoạt động tích cực của Võ Văn Ngân đã góp phần nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra vùng nông thôn của Sài Gòn - Chợ Lớn.

Tháng 8/1929, An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Sài Gòn, sau đó có tổ chức ở các tỉnh Nam Kỳ. Đến tháng 11/1929, Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của An Nam Cộng sản Đảng được thành lập tại Sài Gòn do đồng chí Châu Văn Liêm làm Bí thư. Võ Văn Ngân được công nhận là đảng viên của Đảng. Đồng chí tích cực chủ động cùng anh trai là Võ Văn Tần thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên của huyện Đức Hòa và tỉnh Chợ Lớn. Sự ra đời và hoạt động tích cực của Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng và tổ chức Nông hội đỏ làng Đức Hòa đã thúc đẩy phong trào cách mạng ở huyện Đức Hòa và tỉnh Chợ Lớn. Cơ sở của An Nam Cộng sản Đảng được gây dựng và hoạt động tích cực ở nhiều nơi trong tỉnh, góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Năm 1930, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, Võ Văn Ngân được Đảng công nhận là đảng viên của Đảng. Không chỉ tin tưởng tuyệt đối vào con đường đấu tranh cách mạng do Đảng và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn, Võ Văn Ngân còn tích cực truyền niềm tin đó tới nhiều quần chúng yêu nước khác, đưa họ tham gia vào con đường cách mạng.

Với tài vận động và tổ chức của một người ham hoạt động và có ít nhiều kinh nghiệm, Võ Văn Ngân mau chóng tập hợp được quanh mình các thân hào có uy tín ở địa phương, gây dựng được nhiều cơ sở yêu nước chuyển thành cơ sở của Đảng như ở Giồng Lốt, Giồng Cám, Đức Hòa, Bình Hữu, Mỹ Hạnh, Hựu Thạnh... Sau khi lập ra các chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Đức Hòa (vào nửa đầu năm 1930), Võ Văn Ngân đã tích cực cùng các đồng chí Châu Văn Liêm, Võ Văn Tần chủ động tổ chức Đảng bộ đầu tiên ở huyện Đức Hòa. Cả bốn anh em Võ Văn Mẫn, Võ Văn Tần, Võ Văn Tây và Võ Văn Ngân đều được bầu là huyện ủy viên. Võ Văn Tần giữ chức Bí thư huyện ủy.

Trong buổi đầu thời kỳ dựng Đảng, hiếm có một Đảng bộ cộng sản nào cùng một lúc có 4 anh em tham gia thành lập từ chi bộ đến Đảng bộ huyện, trong đó một người là Bí thư huyện ủy, còn cả 3 người khác đều được bầu là huyện ủy viên. Hiếm có gia đình nào vào thời kỳ Đảng mới ra đời, có tới 5 người con cùng trở thành đảng viên cộng sản như gia đình đồng chí Võ Văn Ngân. Điều đó thể hiện sự giác ngộ, niềm tin mãnh liệt của đồng chí đối với lý tưởng cộng sản và tiền đồ cách mạng. Đồng chí Võ Văn Ngân đã truyền niềm tin đó vào quần chúng, tạo ra sức lôi cuốn mạnh mẽ trong quần chúng tham gia phong trào cách mạng do Đảng lãnh đạo.

Ngày 04/6/1930, thực hiện chủ trương của Liên tỉnh ủy Chợ Lớn - Gia Định, với vai trò là huyện ủy viên, đồng chí Võ Văn Ngân tham gia lãnh đạo cuộc biểu tình lớn nhất Nam Kỳ tại thị trấn Đức Hòa dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đồng chí Châu Văn Liêm và đồng chí Võ Văn Tần. Các đồng chí đã huy động hàng nghìn đồng bào trong huyện tiến về quận lỵ biểu tình chống sưu cao, thuế nặng và chống đàn áp. Cuộc biểu tình ngày 04/6/1930 bị dìm trong biển máu, song nó đã gây chấn động lớn thời bấy giờ: lần đầu tiên trong một vùng thôn quê yên tĩnh đã nổ ra cuộc chạm trán quyết tử với kẻ thù vì lợi sống của hàng vạn người dân bị áp bức bóc lột từ bao đời nay. Trước sự phản kháng mạnh mẽ của nhân dân quận Đức Hòa, thực dân Pháp phải nhượng bộ, ra lệnh giảm thuế từ 6,5 đồng xuống còn 5 đồng đối với người “hữu sản” và từ 4,5 đồng xuống còn 4 đồng đối với những người “vô sản”. Cuộc biểu tình ngày 04/6/1930 tại Đức Hòa là cuộc đấu tranh quyết liệt, có quy mô lớn nhất Việt Nam lúc bấy giờ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và được xem là đỉnh cao của phong trào cách mạng tỉnh Chợ Lớn năm 1930. Cuộc biểu tình ở Đức Hòa có thể xem là thử thách đầu tiên đối với nhà lãnh đạo Võ Văn Ngân. Thành công ở đây không dừng lại ở việc buộc địch phải giảm thuế, mà là lần đầu tiên có được sự biểu dương lực lượng lớn nhất ở Nam Kỳ giữa trận tiền. Trong sự thành công của phong trào đấu tranh này, vai trò của Chi bộ Đảng Cộng sản làng Đức Hòa và đồng chí Võ Văn Ngân đối với sự giác ngộ cách mạng sâu sắc của đồng bào huyện Đức Hòa lúc bấy giờ là hết sức quan trọng, có tính chất quyết định. Việc tham gia tổ chức nên chi bộ đầu tiên và huyện ủy đầu tiên của Đảng bộ Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn, sau đó tổ chức thành công cuộc đấu tranh của nông dân Đức Hòa vào ngày 04/6/1930 đã thể hiện uy tín, năng lực vận động và tổ chức thực tiễn của đồng chí Võ Văn Ngân.

Những năm sau đó, với kinh nghiệm hoạt động của mình, đặc biệt là những kinh nghiệm lãnh đạo phong trào ở Đức Hòa, đồng chí Võ Văn Ngân được Đảng giao nhiều trọng trách. Cuối năm 1931, sau vụ phản bội của Ngô Đức Trì và do có một số tay sai làm chỉ điểm, phần lớn lãnh đạo tỉnh ủy Gia Định đều sa vào tay giặc. Tuy bị địch truy nã gắt gao, đồng chí Võ Văn Ngân bất chấp nguy hiểm tiếp tục cùng đồng chí Võ Văn Tần móc nối, khôi phục các cơ sở Đảng đã bị phá vỡ và tổ chức tái lập Tỉnh ủy Gia Định, Tỉnh ủy Chợ Lớn. Sau khi đồng chí Lê Trọng Mân bị địch bắt (năm 1931), đồng chí Võ Văn Ngân được cử làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Định. Đầu năm 1932, do yêu cầu công tác, đồng chí Võ Văn Ngân được cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn thay đồng chí Võ Văn Tần. Trong mọi hoạt động ở cương vị Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí luôn tận tụy với công việc, sâu sát phong trào quần chúng, có lối sống giản dị, hòa đồng nên được cơ sở và quần chúng tin yêu, hết lòng che chở.

Là Bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn, Gia Định, đồng chí có công lớn trong việc  xây dựng và khôi phục lại các tổ chức của Đảng từ cơ sở đến cấp tỉnh ở hai tỉnh Chợ Lớn, Gia Định, thực hiện thành công việc chắp mối liên lạc giữa các tổ chức và đảng viên cộng sản ở Nam Kỳ trong khi cơ quan Xứ ủy và Trung ương nhiều lần bị địch phá vỡ, góp phần duy trì sự lãnh đạo liên tục của Đảng và khôi phục phong trào cách mạng của quần chúng trong thời kỳ địch khủng bố trắng nửa đầu những năm 30 của thế kỷ XX. Cuối năm 1932, địch đánh phá mạnh cơ sở đảng, bắt giữ đồng chí Bí thư Xứ ủy Hồ Văn Long, song các chi bộ ở tỉnh Chợ Lớn do đồng chí Võ Văn Ngân trực tiếp lãnh đạo vẫn đứng vững. Cùng với Võ Văn Tần, đồng chí Võ Văn Ngân đã có đóng góp lớn vào việc củng cố và duy trì lực lượng của Đảng ở địa phương Chợ Lớn - Gia Định trong suốt thời kỳ cách mạng thoái trào kể từ cuối năm 1931.

Với những đóng góp tích cực trong phong trào cách mạng, đầu tháng 3/1935, đồng chí Võ Văn Ngân được bầu vào Xứ ủy Nam Kỳ, phụ trách trực tiếp Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn. Trong thời gian này, các tổ chức Đảng ở Nam Kỳ đã được khôi phục tương đối đều khắp, trong đó có sự đóng góp tích cực của đồng chí Võ Văn Ngân. Đồng chí đã được bầu làm một trong hai đại biểu chính thức thay mặt toàn Đảng bộ Nam Kỳ tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất, họp tại Ma Cao (từ ngày 27 đến ngày 31/3/1935) và được bầu làm một trong chín ủy viên chính thức của Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Lê Hồng Phong làm Tổng Bí thư.

Sau Đại hội, đồng chí Võ Văn Ngân trở về Nam Kỳ đúng vào lúc cơ quan Xứ ủy vừa bị thực dân Pháp phá vỡ, Bí thư Xứ ủy và phần lớn Xứ ủy viên đều bị bắt giữ. Ngay lập tức, đồng chí Võ Văn Ngân cùng những đồng chí còn lại bắt tay vào việc khôi phục Xứ ủy. Sau khi Xứ ủy được tái lập, đồng chí Võ Văn Ngân được cử làm Bí thư Xứ ủy lãnh đạo toàn Đảng bộ Nam Kỳ. Tháng 11/1935, Võ Văn Ngân triệu tập Hội nghị đại biểu các Đảng bộ ở Nam Kỳ lập lại Xứ ủy do đồng chí làm Bí thư. Rút kinh nghiệm từ những lần bị địch phá, năm 1936, Bí thư Võ Văn Ngân cùng các đồng chí trong Xứ ủy: Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Văn Khương (Mười Đen), Mai Công Tư…, quyết định chuyển cơ quan Xứ ủy ra ngoại vi trung tâm Sài Gòn và chọn làng Tân Thới Nhất, vùng Bà Điểm, Hóc Môn (Gia Định) làm căn cứ. Tại đây, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tiến hành các Hội nghị Trung ương , Hội nghị Trung ương 5 và Hội nghị Trung ương 6 an toàn, đề ra nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết Trung ương 6 về chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, quyết định chiều hướng phát triển của cách mạng Việt Nam trong xu thế phát triển của tình hình thế giới, dẫn đến cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công rực rỡ vào tháng 8/1945.

Nói về sự đóng góp của đồng chí Võ Văn Ngân trong việc đấu tranh bảo vệ Đảng, phát triển cơ sở cách mạng, năm 1935, sau Đại hội Đảng lần thứ nhất, trong báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản nêu rõ:

“Tháng 3/1935 đã họp toàn quốc đại biểu Đại hội lần thứ nhất của Đảng, đã bầu Ban Trung ương Chấp ủy của Đảng. Số lượng đảng viên trong thời gian này là 589. Số lượng hội viên các đoàn thể quần chúng là 3.679”4

Cơ cấu tổ chức của Đảng gồm Ban Chấp ủy Trung ương trong nước. Ban Chỉ huy ở ngoài để liên lạc với Quốc tế Cộng sản. Cơ quan lý luận của Đảng là Tạp chí Bôsơvich. Các Xứ ủy Bắc Kỳ, Lào, Nam Kỳ, Đông Nam Kỳ, Bắc Trung Kỳ, Nam Trung Kỳ. Ở Cao Miên chưa có tổ chức cấp ủy. Ngày 30/6/1936, Xứ ủy Nam Kỳ ban hành nghị quyết quan trọng đề cập toàn diện nội dung đấu tranh, xây dựng Đảng và các tổ chức quần chúng. Đồng chí Võ Văn Ngân, Ủy viên Trung ương Đảng, có vai trò quan trọng trong lãnh đạo Đảng bộ và Xứ ủy Nam Kỳ. Từ tháng 8 đến tháng 9/1936 diễn ra Phong trào Đông Dương Đại hội do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo. Đây là hình thức đấu tranh sáng tạo với việc triệu tập, tổ chức đại hội đại biểu của nhân dân, thu hút các tầng lớp nhân dân để đưa ý kiến gửi chính quyền thuộc địa và Chính phủ Mặt trận Bình dân Pháp đòi thực hiện những cải cách dân chủ. Phong trào phát triển mạnh ở Nam Kỳ, Bắc Kỳ và kết thúc ở Trung Kỳ. Riêng ở Nam Kỳ, chỉ trong một thời gian ngắn đã tổ chức được 600 ủy ban hành động ở Sài Gòn - Chợ Lớn và nhiều tỉnh khác. “Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Xứ ủy Nam Kỳ do đồng chí Võ Văn Ngân làm Bí thư, Phong trào Đông Dương Đại hội phát triển sôi nổi mạnh mẽ khắp Nam Kỳ với 600 ủy ban hành động được thành lập. Những cuộc bãi công liên tiếp dài ngày của công nhân Nam Kỳ nổ ra với quy mô và số lượng lớn có 5 - 6 vạn người tham gia”5.

Trong Thư của Ban Chỉ huy ở ngoài gửi các đồng chí ngày 03/10/1936, viết về Phong trào Đông Dương Đại hội ở Nam Kỳ đã nêu rõ: “Hoạt động của các tổ chức Đảng ta và của các đồng chí ở Nam Kỳ phụ trách việc chuẩn bị Đại hội Đông Dương đã mở rộng ảnh hưởng của chúng ta trên toàn bộ đất nước”6. “Ở Nam Kỳ, phong trào đấu tranh của công nhân và của quần chúng phát triển nhanh”7. Sự phát triển của phong trào cách mạng của quần chúng là minh chứng cho vai trò của người lãnh đạo tổ chức Đảng. Đồng chí Võ Văn Ngân, Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ đã có cống hiến quan trọng.

Kết quả và hiệu quả của các phong trào đấu tranh ở Nam Kỳ cũng như trên cả nước đã giác ngộ chính trị cho hàng triệu quần chúng nhân dân hướng theo mục tiêu đấu tranh do Đảng đề ra phù hợp với tình hình thực tế và nguyện vọng, lợi ích của nhân dân. Qua phong trào đấu tranh đã bồi đắp tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc và rèn luyện tính tổ chức của quần chúng trong đấu tranh cách mạng, rèn luyện đảng viên, tổ chức Đảng trưởng thành. Đó là tiền đề rất quan trọng thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc để có Khởi nghĩa Nam Kỳ và Cách mạng Tháng Tám sau này.

Hoạt động cách mạng trong thời kỳ Đảng mới thành lập, phong trào cách mạng liên tục bị kẻ thù khủng bố, cơ quan lãnh đạo của Đảng nhiều lần bị tan vỡ, bản thân bị kẻ thù truy lùng ráo riết, bất chấp hy sinh, gian khổ, đồng chí Võ Văn Ngân luôn kiên định con đường đã chọn, bền bỉ hoạt động gây dựng cơ sở cách mạng. Sự kiên định của Võ Văn Ngân là tấm gương sáng để đồng chí, đồng bào noi theo. Đồng chí trở thành điểm tựa tinh thần cho đảng viên và quần chúng trong những thời điểm khó khăn nhất của cách mạng, đặc biệt trong những năm cách mạng tạm thời thoái trào (1930 - 1935). Đây là những cống hiến to lớn không chỉ đổi với phong trào cách mạng Nam Kỳ, mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với cách mạng Việt Nam thời kỳ này. Những đóng góp của đồng chí có tính chất tiền đề cho cao trào dân chủ và tiến lên vũ trang khởi nghĩa giành chính quyền về sau này ở tỉnh Gia Định nói riêng và toàn Nam Bộ nói chung.


1. Võ Văn Ngân sinh năm 1902, không rõ ngày, tháng sinh, được cha mẹ nuôi học từ bé đến tuổi trưởng thành.

2. Nguyễn An Ninh (1900 - 1943), quê làng Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Chợ Lớn. Ông học chữ Hán, Quốc ngữ, chữ Pháp trường tiểu học, trung học Mỹ Tho, Sài Gòn, rồi học Cao đẳng Y- Dược, Luật Hà Nội. Từ năm 1918 đến năm 1924, ông sang Pháp ba lần học đại học luật, hoạt động chính trị, tham gia trong nhóm “ngũ long” với Phan Châu Trinh, Nguyễn Ái Quốc, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền. Ngày 26/6/1926, ông tái lập báo La Cloche Felee tại Sài Gòn. Ngày 21/3/1926, tổ chức diễn thuyết, bị bắt giam 10 tháng tù. Ra tù ông hoạt động lập hội kín.

3. Võ Văn Ngân là một trong những hội viên đầu tiên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại Chợ Lớn. Xem Địa chí Long An, Nxb. Khoa học - Xã hội, Hà Nội, 1989, tr. 616 và Lịch sử Đảng bộ tỉnh Long An, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tr. 27.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 5, tr. 372.

5. Viện Lịch sử Đảng: Lịch sử Biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. II, tr. 554.

6, 7. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t. 6, tr. 127, 134.

PGS, TS. NGUYỄN  XUÂN TRUNG

Học viện Chính trị khu vực I, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Chia sẻ:

Xuất bản cuốn sách “Chủ nghĩa yêu nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng vào giáo dục thanh niên Việt Nam hiện nay” 03/02/2023
CT&PT - Chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và dân tộc Việt Nam, góp phần thôi thúc mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có thanh niên, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện lòng yêu nước chân chính, phát huy phẩm chất anh hùng cách mạng, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngày nay, đổi mới phương thức giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh là yêu cầu cấp thiết, là cơ sở để nâng cao tri thức, tình cảm, ý chí, lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng nước nhà, xứng đáng là thế hệ kế cận, chủ nhân tương lai của đất nước, vì lợi ích đất nước mà phấn đấu, dấn bước và cống hiến.
Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược 01/02/2023
CT&PT - Vì sao phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực? Câu hỏi này được đặt ra trong bối cảnh có ý kiến cho rằng nếu quá tập trung vào chống tham nhũng sẽ làm “nhụt chí”, “chùn bước” những người dám nghĩ, dám làm, thậm chí làm “chậm đi” sự phát triển của đất nước. Thực tiễn đã minh chứng: “Cuộc chiến” chống tham nhũng, tiêu cực đã góp phần vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đặc biệt đã từng bước củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhằm làm trong sạch Đảng và bộ máy nhà nước, thúc đẩy đất nước phát triển. Đây là cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”, không phải là cuộc đấu giữa các “phe cánh” hay “đấu đá nội bộ” như một số người không hiểu hoặc cố tình xuyên tạc với động cơ sai, dụng ý xấu. Nhận định trên được khẳng định ngay ở trang đầu tiên của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với mốc son vàng của lịch sử Đảng và cách mạng Việt Nam 01/02/2023
CT&PT - Ngày 28/01/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Chỉ sau một thời gian ngắn, Người đã có những quyết định sáng suốt, kịp thời chỉ đạo cách mạng Việt Nam: Xây dựng căn cứ địa cách mạng, thành lập Mặt trận Việt Minh, xây dựng và phát triển khu giải phóng, thành lập lực lượng vũ trang chính quy đầu tiên... Những điểm nhấn này đã tạo nên bước phát triển quan trọng đối với phong trào cách mạng Việt Nam, tiến tới Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 giành thắng lợi.