Chủ nhật, 25/09/2022 01:32:04 (GTM +7)

Khai thác tiềm năng phát triển điện mặt trời

Đăng lúc: 10:10 17-11-2021 |  Lượt xem: 293

CT&PT - Bắc Ninh là tỉnh công nghiệp phát triển nhu cầu tiêu thụ điện rất lớn, tốc độ tăng trưởng phụ tải trung bình hằng năm đạt hơn 10%. Dự báo đến năm 2025 sản lượng điện tiêu thụ lên tới 11,5 tỷ kWh, đến năm 2035 là 24,9 tỷ kWh. Đây là một thách thức lớn đặt ra với ngành Điện, trong khi Việt Nam có tiềm năng lớn về năng lượng gió và năng lượng mặt trời. Do đó, việc phát triển năng lượng tái tạo là sự lựa chọn hợp lý để tăng cường nguồn điện phục vụ nhu cầu thực tiễn, để chủ động nguồn năng lượng tại chỗ, giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng truyền thống khi xảy ra thiếu hụt.

Hệ thống pin mặt trời tại Công ty Sản xuất thiết bị cơ điện Việt Pháp (KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn)

Theo khảo sát của các cơ quan chuyên môn, Bắc Ninh nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt đới ẩm, chia làm bốn mùa rõ rệt. Nhiệt độ trung bình 23,30C, số giờ nắng trong năm là 1.530 - 1.776 giờ. Tổng bức xạ mặt trời trung bình 1.329 kWh/m2/năm, đạt mức khá, điện năng phát ra từ pin mặt trời trung bình là 1.076 kWh/kWp/năm. Tiềm năng phát triển về năng lượng mặt trời ở các vùng phía Bắc tại tỉnh Bắc Ninh là 3,7 kWh/m2/ngày… Bên cạnh đó, Bắc Ninh còn có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp có diện tích mái nhà xưởng lớn, ít vật cản và đổ bóng; diện tích mái của các nhà công sở, trường học, cơ sở y tế và dân cư cũng chiếm một phần lớn trong tổng thành phần diện tích mái của tỉnh có thể khai thác để lắp hệ thống pin mặt trời. Với những nền tảng đó, cho thấy tiềm năng phát triển điện mặt trời trên địa bàn tỉnh có nhiều triển vọng.

Bắc Ninh hiện có nhiều doanh nghiệp tiêu thụ điện năng lớn, số lượng các nhà đầu tư vào tỉnh tiếp tục tăng trong thời gian tới nhưng nguồn điện tại chỗ vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Việc lắp đặt điện mặt trời giúp cung cấp nguồn điện tại chỗ, giảm hao phí truyền tải đường dây và giảm thời gian mất điện khi lưới điện quốc gia xảy ra sự cố là hướng phát triển phù hợp với thực tiễn. Để thực hiện mục tiêu đến năm 2025, tổng công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà toàn tỉnh khoảng 232 MW, sản lượng điện tương ứng là 249.632 MWh, đóng góp khoảng 2,17% tổng nhu cầu điện toàn tỉnh và đến năm 2030, đóng góp khoảng 2,91%… cần tập trung phát triển điện mặt trời mái nhà tại các cơ sở sản xuất trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đặc biệt tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tại các trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, nhất là ở khu vực thành phố Bắc Ninh, nhằm giảm tải nguồn điện lưới quốc gia tại khu vực. Đối với khu vực nông nghiệp thực hiện lắp đặt trên mái che sẵn có, sẽ chủ động được nguồn điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất, nhất là với những trang trại ở xa khu dân cư (xa lưới điện). Khu vực công (cơ sở hành chính, cơ sở giáo dục và cơ sở y tế), công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà đạt khoảng 1,40 MW đến năm 2025, đạt 3,00 MW đến năm 2030 và đạt 4,60 MW đến năm 2035. Khu vực dân cư, khuyến khích các gia đình đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà, hướng tới hình ảnh thành phố điện mặt trời, góp phần xây dựng thành phố môi trường và phát triển bền vững… Giải pháp thực hiện là tăng cường đổi mới và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu suất sử dụng các hệ thống điện mặt trời lắp mái. Xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích các chủ đầu tư công trình tự nguyện tăng tỷ lệ sử dụng điện mặt trời lắp mái trong tổng nhu cầu sử điện theo từng giai đoạn. Thực hiện thí điểm hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các cơ quan, công sở, đánh giá hiệu quả và nhân rộng mô hình... Trong bối cảnh nguồn nhiệt điện than giảm và dần cạn kiệt do thải ra khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính, khai thác nguồn năng lượng tái tạo góp phần bổ sung nguồn điện phục vụ cho tỉnh phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai, mà còn nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tiết kiệm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái hoàn toàn phù hợp và đem lại hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội cao, phục vụ tiêu thụ tại chỗ, giúp giảm hao phí truyền tải, phù hợp với điều kiện tại Bắc Ninh.

THÁI UYÊN

Theo Báo Bắc Ninh online

Chia sẻ:

Kiểm soát quyền lực gắn với phát huy vai trò của người đứng đầu 22/09/2022
CT&PT - Thực tiễn đời sống chính trị cho thấy, càng đi vào quá trình phát triển hiện đại hóa, quyền lực càng có nguy cơ bị lạm dụng, tha hóa, song, nhu cầu, quyết tâm, kỹ năng và năng lực kiểm soát quyền lực để quyền lực phục vụ cho mục tiêu phát triển xã hội bền vững cũng có xu hướng ngàng càng khả thi, hiệu quả hơn. Kiểm soát quyền lực nói chung và kiểm soát quyền lực của người đứng đầu nói riêng ở nước ta hiện nay đang là vấn đề được Đảng, Nhà nước và xã hội đặc biệt quan tâm ở cả hai phương diện lý luận và thực tiễn. Bài viết đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy “mục tiêu kép” kiểm soát quyền lực gắn với phát huy vai trò của người đứng đầu trong các cơ quan, tổ chức quyền lực ở Việt Nam hiện nay.
Đảng lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phù hợp với quy luật và thực tiễn 21/09/2022
CT&PT - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phản ánh tính phổ biến (quy luật) vì trong mọi nhà nước dân chủ đều thể hiện rõ vai trò chi phối của đảng chính trị trong hầu hết các hoạt động và tổ chức của nhà nước. Nó phản ánh điều kiện chính trị trong nước: Đảng Cộng sản Việt Nam có quá trình gắn bó máu thịt với nhân dân, với dân tộc qua cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vai trò lãnh đạo của Đảng được cả dân tộc thừa nhận và suy tôn.
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội, góp phần kiểm soát quyền lực và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 12/09/2022
CT&PT - Cùng với các chức năng lập hiến, lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước thì giám sát tối cao của Quốc hội có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong cơ chế tổ chức, vận hành, thực thi và kiểm soát quyền lực của nhà nước. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 76 năm qua, quán triệt sâu sắc Cương lĩnh, quan điểm, đường lối của Đảng, trước yêu cầu nhiệm vụ phát triển đất nước thời kỳ mới, Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát tối cao.