Thứ sáu, 24/03/2023 10:34:04 (GTM +7)

ASEAN tăng cường hợp tác về đô thị thông minh

Đăng lúc: 17:08 30-08-2021 |  Lượt xem: 538

Ngày 30/8/2021, Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh (ASCN) ASEAN lần thứ 4 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Đại diện Bộ Xây dựng và các đô thị Việt Nam tham gia Hội nghị thường niên Mạng lưới ASCN theo hình thức trực tuyến. Ảnh: VGP

Hội nghị có sự tham gia của các đại diện quốc gia và 26 đô thị thành viên, Ban Thư ký ASEAN và các đối tác ngoài Mạng lưới. Đại diện quốc gia Chủ tịch Mạng lưới ASCN năm 2021 là Brunei Darussalam chủ trì Hội nghị.

Về phía Việt Nam, Bộ Xây dựng là đại diện quốc gia và đại diện đô thị là các Thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và sự tham gia của các đại diện bộ, ban, ngành liên quan.

Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN chính thức được thành lập vào  tháng 4/2018, tại Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 32 tại Xingapo.

Hiện nay ASCN có 26 đô thị thành viên từ 10 quốc gia ASEAN. Năm 2020, Việt Nam giữ vai trò là Chủ tịch ASEAN, đồng thời là Chủ tịch Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN.

Tại Hội nghị, Bộ Xây dựng đã trình bày tóm tắt hoạt động nổi bật của ASCN trong năm 2020. Theo đó,  trong bối cảnh đại dịch Covid- 19 tác động tiêu cực tại nhiều quốc gia trên thế giới, với vai trò Chủ tịch mạng lưới ASCN, Việt Nam đã linh động, sáng tạo chuyển phương thức tổ chức các hoạt động, thay vì trực tiếp sang hình thức trực tuyến Hội nghị thường niên lần thứ 3 Mạng lưới ASCN, Diễn đàn cấp cao về đô thị thông minh 2020; Hội nghị cấp cao Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN - Nhật Bản lần thứ 2…

Ngay sau Hội nghị thường niên ASCN 2020, các thành viên đã thông qua 3 văn kiện quan trọng tiếp tục định hình các hoạt động phát triển đô thị thông minh trong toàn Mạng lưới hướng tới sự phát triển và thịnh vượng chung, đó là: Khung giám sát và đánh giá mạng lưới đô thị thông minh ASEAN; khung quy định về sự hợp tác giữa mạng lưới đô thị thông minh ASEAN với các đối tác bên ngoài; văn bản xem xét mở rộng thành viên Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN.

Ngoài ra, 6 đối tác ngoài Mạng lưới ASCN đã đưa ra một số đề xuất hợp tác về phát triển đô thị thông minh với nhiều nội dung phong phú, đa dạng như: Hiệp hội Nhật Bản về hợp tác đô thị thông minh khu vực ASEAN (JASCA), Chương trình Hợp tác toàn cầu của Hàn Quốc, Chiến lược quốc gia và dự án về phát triển đô thị thông minh của Nga, Hợp tác đô thị thông minh của Mỹ - ASEAN, đề xuất tổ chức đoàn khảo sát cho thành viên ASCN của Na Uy, Ứng dụng phản hồi sức khỏe thông minh và điều khiển thành phố thông minh của WeGO)…

Trong mối quan hệ giữa ASCN và Nhật Bản, các bên cũng thống nhất đề xuất các cơ chế và hành động cụ thể duy trì kết nối và hợp tác trong lĩnh vực phát triển đô thị thông minh…

Bộ Xây dựng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đối tác với các đối tác trong và ngoài Mạng lưới ASCN, đồng thời phối hợp với các bộ, ban, ngành có liên quan, các cấp chính quyền địa phương cùng gia tăng những cơ hội phát triển. Đặc biệt chú ý đến lĩnh vực ứng dụng công nghệ chống đại dịch Covid-19 hướng đến mục tiêu cốt lõi của phát triển đô thị thông minh là vì chất lượng cuộc sống, sự phát triển, tiến bộ con người và phát triển quốc gia bền vững.

Hội nghị lần này, các thành viên ASCN đã tập trung thảo luận để thông qua các tài liệu quan trọng của Mạng lưới, như: Tài liệu ý tưởng về phát triển Cổng thông tin trực tuyến ASCN; tài liệu ý tưởng về phát triển bộ công cụ đầu tư đô thị thông minh và bền vững ASEAN.

Các tài liệu này là bước phát triển quan trọng mới, tiếp tục củng cố hoạt động của Mạng lưới cũng như tạo nền tảng vững chắc cho việc hợp tác với các đối tác. Đặc biệt, các thành viên cũng đã thông tin, trao đổi tình hình phát triển đô thị thông minh và chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với đại dịch Covid-19; thảo luận về các tiến triển, thử thách và phương hướng hợp tác theo Chương trình hành động đô thị thông minh ASCN.

Đồng thời trao đổi với các đối tác ngoài Mạng lưới về khả năng đóng góp các sáng kiến trong cơ hội hợp tác chung để thúc đẩy hiện thực hóa đô thị thông minh…

Hội nghị cũng thảo luận về công tác chuẩn bị cho sự kiện Hội nghị thường niên ASCN lần thứ 5 vào tháng 11/2021 và các hoạt động trong giai đoạn tới. Cũng tại Hội nghị, Xingapo được bầu là Quốc gia hướng dẫn ASCN cho hai năm tới, đồng thời giới thiệu Campuchia giữ vai trò Chủ tịch ASCN cho năm 2022.

Toàn Thắng

Theo http://baochinhphu.vn/

Chia sẻ:

Xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 24/03/2023
CT&PT - Xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam vừa là một tất yếu khách quan, vừa là mục đích và yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước. Bài viết góp phần làm rõ sự cần thiết, nội dung và giải pháp góp phần xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Ngoại giao văn hóa Pháp và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam 23/03/2023
CT&PT - Ngày nay, ngoại giao văn hóa được coi là “sức mạnh mềm” của mỗi quốc gia. Là quốc gia có nền văn hóa truyền thống lâu đời, được coi là cái nôi của văn hóa châu Âu, Pháp đặc biệt chú trọng phát huy các lợi thế của văn hóa, ngoại giao văn hóa và đã đạt được những thành tựu quan trọng trong lĩnh vực này. Trên cơ sở khái quát tiềm năng, lợi thế, những chính sách lớn, mục tiêu, chiến lược… của ngoại giao văn hóa Pháp, bài biết rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
Quan điểm Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô, lãng phí 22/03/2023
CT&PT - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm vấn đề phòng, chống tham ô, lãng phí. Người coi tệ tham ô, lãng phí, quan liêu là giặc nội xâm, là kẻ thù của nhân dân, là “tội lỗi đê tiện nhất” trong xã hội. Vì vậy, cần phải nghiêm trị các hành vi tham nhũng. Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô, lãng phí có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay. Bài viết làm rõ vai trò, ý nghĩa và đề xuất giải pháp phòng, chống tham nhũng theo quan điểm Hồ Chí Minh.