Thứ năm, 08/12/2022 20:09:10 (GTM +7)

Phát động cuộc thi Ảnh nghệ thuật "Đất nước nhìn từ biển"

Đăng lúc: 10:20 01-07-2021 |  Lượt xem: 694

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 26/NQ-CP, ngày 05/3/2020 của Chính phủ và Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015; hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2021 và Ngày Đại dương thế giới 18/6, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Viện Truyền thông và Phát triển nhân lực và Tạp chí Nhiếp ảnh và đời sống phối hợp tổ chức cuộc thi Ảnh nghệ thuật với chủ đề "Đất nước nhìn từ biển". Tạp chí Nhịp cầu tri thức trân trọng giới thiệu toàn văn kế hoạch và thể lệ cuộc thi:

Chia sẻ:

“Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới” - Cuốn tư liệu quý về Thủ tướng Võ Văn Kiệt 19/11/2022
CT&PT - Đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 11/6/2008), tên khai sinh là Phan Văn Hòa, bí danh là Sáu Dân, xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo ở ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Năm 1938, khi mới 16 tuổi, đồng chí đã tham gia phong trào Thanh niên phản đế. Tháng 11/1939, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương; tham gia khởi nghĩa Nam Kỳ, đấu tranh giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945; tham gia lãnh đạo quân dân ta kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Sau ngày đất nước thống nhất, đồng chí tiếp tục đảm nhiệm các vị trí quan trọng như: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng - Thủ tướng Chính phủ. Trên mỗi cương vị công tác, đồng chí đều để lại những dấu ấn đậm nét về phong cách của một người lãnh đạo luôn hết lòng phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 20/11/2021
CT&PT - Cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày toàn văn bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, ngày 16/5/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tuyển chọn hơn 150 bài viết, bình luận, đánh giá, phân tích về bài viết của Tổng Bí thư được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng từ trung tuần tháng 5/2021 đến nay. Các bài viết đều đánh giá cao giá trị tư tưởng, ý nghĩa, tính lý luận sắc bén trong bài viết của Tổng Bí thư, bày tỏ sự đồng thuận, niềm tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Cuốn sách là tài liệu tham khảo có giá trị, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Think tanks - “túi khôn” của các chính trị gia hiện đại: một vài cảm nghĩ khi đọc chuyên khảo “Think tanks trong đời sống chính trị Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và những gợi ý đối với Việt Nam” 17/11/2021
CT&PT - “Think tanks trong đời sống chính trị Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và những gợi ý đối với Việt Nam” là một công trình chuyên khảo của TS. Đoàn Trường Thụ, tập trung nghiên cứu think tanks - một chủ đề khoa học mới mẻ, có giá trị lý luận cao, mang tính khái quát sâu sắc về thực tiễn hoạt động của các think tanks trong đời sống chính trị tại các nước phát triển nhất thế giới là Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản, từ đó tham chiếu, gợi mở một số vấn đề đối với Việt Nam. Với những kiến giải sâu sắc, cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích, góp phần nâng cao nhận thức của giới chuyên môn, các cơ quan quản lý và các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam, đặc biệt là trong việc định hình hệ thống chính sách công của nền chính trị hiện đại.