Thứ năm, 08/12/2022 19:10:42 (GTM +7)

Tổng tuyển cử năm 1946 - Sự khởi đầu của quá trình xây dựng chế độ dân chủ mới 06/01/2021
Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, là tiền đề, điều kiện để xây dựng và phát triển đất nước. Một trong những nhiệm vụ cấp thiết, quan trọng hàng đầu của Nhà nước Dân chủ Cộng hòa ngay sau ngày thành lập là tiến hành cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội. Cuộc tổng tuyển cử năm 1946 thành công đã thể hiện bản lĩnh chính trị kiên cường của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đặt nền móng cho chế độ bầu cử tự do, dân chủ, khơi dậy ý thức làm chủ của nhân dân; đồng thời thể hiện ý chí và khát vọng độc lập, tự do của toàn thể nhân dân Việt Nam trong việc củng cố, xây dựng chính quyền vững mạnh.
Khơi dậy, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 28/12/2020
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người khởi xướng, phát động phong trào thi đua yêu nước, mà Người còn là một tấm gương mẫu mực điển hình thúc đẩy, tổ chức có hiệu quả phong trào, nhờ đó những quan điểm, tư tưởng của Người đã trở thành hành động cách mạng thực tiễn. Sự coi trọng của Người đối với công tác thi đua yêu nước được thể hiện tập trung, trọn vẹn trong câu nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”1.
Chủ nghĩa đa phương trong bối cảnh đại dịch Covid-19 02/11/2020
Virus corona chủng mới khởi phát vào tháng 12/2019, sau đó bùng phát thành đại dịch Covid-19. Đến cuối tháng 9/2020, đại dịch Covid-19 vẫn chưa được dập tắt, tiếp tục gây thảm họa cho sự sống của con người, làm “đảo lộn” đời sống xã hội toàn thế giới. Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 diễn ra trong 10 tháng qua đang đặt ra nhiều vấn đề đối với các quốc gia và quốc tế, trong đó nổi bật là những hoài nghi về chủ nghĩa đa phương.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật với công tác truyền thông về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và đô thị thông minh* 02/11/2020
Không chỉ trên thế giới mà ngay cả ở Việt Nam, xu thế chuyển đổi từ đô thị truyền thống sang đô thị thông minh đã và đang ngày càng trở nên phổ biến, bởi bên cạnh ưu thế đặc biệt và những khía cạnh tích cực thì quá trình đô thị hóa đang làm phát sinh nhiều vấn đề cần giải quyết. Chính vì vậy, việc nâng cao hiệu quả quản trị, vận hành đô thị luôn là bài toán đặt ra có tính thường trực đối với người dân và chính quyền đô thị ở khắp nơi.
Hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại trường Trung học phổ thông công lập      02/10/2020
Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước (NSNN) là một khâu nghiệp vụ quan trọng của Kho bạc Nhà nước (KBNN), nhằm bảo đảm nguồn vốn NSNN sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, tránh lãng phí và thất thoát. Trong thời gian qua, công tác quản lý chi thường xuyên NSNN tại trường Trung học phổ thông (THPT) công lập mặc dù đạt được nhiều kết quả bước đầu, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Bài viết tập trung phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý chi thường xuyên NSNN tại trường THPT công lập.
Hoạt động lập pháp về sở hữu trí tuệ thông qua các bản hiến pháp của Việt Nam 17/09/2020
Theo tiến trình lịch sư Việt Nam, các bản hiến pháp lần lượt ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu mới của cách mạng và sự phát triển của đất nước. Mỗi bản hiến pháp là một sự tiến bộ mới trong tư tưởng lập pháp, tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động văn học, nghệ thuật và khoa học, công nghệ. Những cam kết trong hiến pháp vừa là tuyên ngôn của Nhà nước Việt Nam về quyền tự do ngôn luận, tự do sáng tạo, khuyến khích đầu tư phát triển tài năng và ứng dụng các sản phẩm sáng tạo vào cuộc sống, vừa là cơ chế bảo hộ công khai, minh bạch về quyền sở hữu trí tuệ.
Thời đại công nghệ số và cơ hội mở rộng đề tài cho ngành xuất bản Việt Nam 17/09/2020
Trong thời đại công nghệ số, thông tin được truyền đi với tốc độ nhanh chóng, nội dung thông tin đa dạng, dung lượng thông tin vô biên. Đặc điểm này đáp ứng một cách đầy đủ nhất mục tiêu tối thượng của ngành xuất bản, đó là: cung cấp, truyền bá và lưu trữ thông tin. Thời đại công nghệ số với nguồn dữ liệu thông tin lớn (big data) cùng hàng loạt công cụ, công nghệ và kỹ thuật thông minh đang tạo ra một “mảnh đất màu mỡ” về đề tài cho ngành xuất bản phát triển mạnh mẽ với hàng loạt các loại hình xuất bản phong phú, đáp ứng yêu cầu của bạn đọc. Đây là cơ hội lớn giúp ngành xuất bản thế giới nói chung và ngành xuất bản Việt Nam nói riêng tiếp cận gần hơn với độc giả, đồng thời giúp ngành xuất bản có tương lai trở thành ngành công nghiệp “xanh - sạch”, đồng hành cùng sự tiến bộ của xã hội.
Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh 08/09/2020
Tuổi trẻ là tương lai của đất nước, là rường cột của nước nhà. Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, xây dựng thế hệ trẻ có hoài bão, lý tưởng, khát vọng và trách nhiệm để xứng đáng làm chủ nước nhà theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh.
Tuyên cáo của Bảo Đại tháng 8/1945 và chặng đường ngắn ngủi đi theo cách mạng của ông vua cuối cùng triều đại nhà Nguyễn 27/08/2020
Vua Bảo Đại - vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam, sau khi thoái vị đã rời Thuận Hóa ra Hà Nội làm cố vấn cho Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ông từng nói rằng: “Tôi thà làm dân một nước tự do còn hơn làm vua một nước nô lệ”.
Xây dựng chính quyền đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vững mạnh - Lý luận và thực tiễn 21/08/2020
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, thành phố Sài Gòn được đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh và trở thành một đô thị lớn, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ, đầu mối giao lưu quốc tế và du lịch của cả nước. Ngày nay, trước yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đòi hỏi Thành phố Hồ Chí Minh phải được xây dựng theo hướng văn minh, hiện đại trên cơ sở xây dựng chính quyền đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vững mạnh trong nền hành chính quốc gia.
Di dân vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam - Một số phân tích từ góc nhìn chính sách 21/08/2020
Di dân là một trong những vấn đề mang tính lịch sử và phổ quát của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Xã hội càng phát triển thì di dân càng có xu hướng phổ biến và đa dạng hơn. Việt Nam là quốc gia đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì vậy di dân nói chung và di dân vùng dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng đang diễn ra khá sôi động, tạo ra những tác động tích cực và tiêu cực trên nhiều khía cạnh. Bài viết tập trung phân tích một số yếu tố tác động về mặt chính sách đến quá trình di dân vùng DTTS ở Việt Nam.