Thứ năm, 08/12/2022 19:00:39 (GTM +7)

Bản chất và những biểu hiện của sự suy thoái trong đội ngũ cán bộ, đảng viên 30/08/2021
CT&PT - Thời gian qua, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Việc nhận thức rõ bản chất, biểu hiện và nguyên nhân của sự suy thoái trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, trên cơ sở đó ban hành các chế định pháp luật, cơ chế, chính sách và giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục có hiệu quả là một yêu cầu bức thiết hiện nay. 
Phát huy truyền thống vẻ vang và các kết quả đạt được, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn mới 20/07/2021
Ngày 20/7/2021, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng với tựa đề: “Phát huy truyền thống vẻ vang và các kết quả đạt được, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn mới”. Tạp chí Nhịp cầu Tri thức trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư.
Toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 08/07/2021
Ngày 08/7/2021, sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Tạp chí Nhịp cầu Tri thức trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:
Bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 08/07/2021
Sau bốn ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, chiều 08/7/2021, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp phiên bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu bế mạc Hội nghị.
Toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 06/07/2021
Ngày 05/7/2021, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Tạp chí Nhịp cầu Tri thức trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu:
Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thảo luận 4 nội dung quan trọng 05/07/2021
Sáng 05/7/2021, tại Trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra phiên khai mạc Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên khai mạc.
Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh 23/06/2021
Ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu. Tạp chí Nhịp cầu Tri thức trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Nguyễn Tất Thành và con đường cứu nước 03/06/2021
Ngày 05/6/1911, tại Bến Nhà Rồng, người thanh niên Việt Nam yêu nước Nguyễn Tất Thành đã lên tàu buôn Đô đốc Latouche Tréville với mong muốn học hỏi những tinh hoa và tiến bộ từ các nước để trở về giúp đỡ, giải phóng đồng bào mình khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu hành trình tìm đường cứu nước của Văn Ba - Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Lựa chọn ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành thể hiện sự tiếp bước của cha anh nhưng đầy sáng tạo và đổi mới. Vào thời điểm đó, không ai biết rằng vận mệnh của dân tộc Việt Nam đã gắn liền với quyết định ra đi của một con người mà lịch sử đã chứng tỏ là sáng suốt và phi thường ấy.
Tổng Bí thư: Cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp 23/05/2021
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng cuộc bầu cử lần này sẽ thành công tốt đẹp, tạo ra một không khí thật sự là ngày hội của toàn dân, ngày hội lớn của dân tộc ta, của non sông, đất nước ta.
Sức mạnh Việt Nam trong Đại thắng mùa Xuân năm 1975 với công cuộc đổi mới hiện nay 26/04/2021
Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là chiến công chói lọi, thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc - kỷ nguyên: độc lập, thống nhất Tổ quốc. Đại thắng mùa Xuân năm 1975 phản ánh sức mạnh của lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế cao cả, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sức mạnh đó đã và đang là động lực thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới hiện nay.
Bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở luật pháp quốc tế 20/04/2021
Trong bối cảnh tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo và lợi ích quốc gia - dân tộc dựa trên sức mạnh của chính nghĩa, lẽ phải, sức mạnh của luật pháp quốc tế và sự thật lịch sử, từ đó tạo môi trường quốc tế hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.