Thứ năm, 08/12/2022 19:20:54 (GTM +7)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Vị tướng huyền thoại của thế kỷ XX 23/08/2021
CT&PT - Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị Tổng Tư lệnh đầu tiên, người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam là một trong những huyền thoại của lịch sử hiện đại Việt Nam thế kỷ XX. Tên tuổi của ông gắn liền với cuộc cách mạng giải phóng dân tộc thống nhất đất nước; đặc biệt là qua cuộc chiến tranh Đông Dương, rồi đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở Việt Nam. Nhiều chính khách, tướng lĩnh, học giả trên thế giới coi ông là “một thiên tài quân sự”; “vị tướng huyền thoại”; “vị tướng kiệt xuất”… nhưng trên hết, trước hết ông là “vị tướng của lòng dân”.
Đồng chí Lê Quang Đạo - Nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam 22/08/2021
Đồng chí Lê Quang Đạo tên khai sinh là Nguyễn Đức Nguyện, sinh ngày 08/8/1921 trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước tại xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn (nay là phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Đồng chí tham gia hoạt động yêu nước và cách mạng từ năm 1938, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1940. Đồng chí đã được Đảng tin cậy, phân công đảm trách trên nhiều cương vị lãnh đạo khác nhau, cả trong công tác Đảng, chính quyền, Quân đội đến công tác Mặt trận... Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Ghi nhận những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí Lê Quang Đạo được đã Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và phần thưởng cao quý khác. 
Đồng chí Trường Chinh với công tác xuất bản sách lý luận, chính trị 10/05/2021
Đồng chí Trường Chinh tên thật là Đặng Xuân Khu, sinh ngày 09/02/1907 tại làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Với hơn 60 năm hoạt động cách mạng, trên mọi cương vị công tác, đồng chí Trường Chinh luôn là người cán bộ lãnh đạo mẫu mực, tận tụy, yêu thương đồng chí, đồng bào, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Sự ra đời, hoạt động và phát triển của Nhà xuất bản Sự thật (nay là Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật) gắn liền với vai trò chỉ đạo của Tổng Bí thư Trường Chinh. Là người đầu tiên phụ trách Nhà xuất bản Sự thật, đồng chí đã có đóng góp rất quan trọng đối với sự hình thành, phát triển của Nhà xuất bản cũng như đối với công tác xuất bản sách lý luận, chính trị.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập - Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lý luận sắc sảo, tài năng của Đảng ta 26/04/2021
Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là một người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất, một nhà lãnh đạo tiên phong, mà còn là một nhà lý luận sắc sảo, tài năng của Đảng. Trong suốt chặng đường 16 năm hoạt động cách mạng đầy chông gai, đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng cho cách mạng Việt Nam, đặc biệt là góp phần to lớn vào việc thúc đẩy phong trào cách mạng phát triển ngày càng lớn mạnh, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương trong những năm 30 của thế kỷ XX.
Xuân Diệu - Một nhà thơ lớn, một học giả lớn 24/02/2021
Xuân Diệu bước vào thi ca Việt Nam như một cơn gió đầu mùa tươi trẻ, tràn đầy sức sống của một con người mới, một thế hệ mới. Ông bước đi trong dòng chảy thơ ca Việt Nam những năm 1932-1945 với một “cái tôi”nổi bật. “Cái tôi” đó đã làm nên một hồn thơ vô cùng mới mẻ, độc đáo, đúng như nhà văn Hoài Thanh từng nhận định: “Xuân Diệu là nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ”.
Vị tướng anh hùng triều Nguyễn đánh pháp giữ thành Hà Nội 24/02/2021
Trải qua 53 năm làm quan dưới thời các vua Nguyễn (Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức), Nguyễn Tri Phương đã chỉ huy nhiều trận đánh quan trọng, trong đó, ba lần cầm quân oanh liệt nhất là khi chống trả thực dân Pháp ở Đà Nẵng, Sài Gòn và giữ thành Hà Nội. Trận chiến giữ thành Hà Nội mặc dù không thành công nhưng đã khẳng định khí tiết, chí khí lẫm liệt của Nguyễn Tri Phương. Hình ảnh của vị tướng già quyết tử giữ thành Hà Nội với lời đáp trả đanh thép trước thực dân Pháp “bây giờ nếu ta chỉ lay lắt mà sống, sao bằng thung dung chết vì việc nghĩa” đã thổi bùng lên tinh thần yêu nước và phong trào chống thực dân Pháp từ Bắc đến Nam những năm sau này. Con người đó, tài năng và khí phách đó đúng như Nguyễn Ái Quốc đã từng viết: “Nước ta nhiều kẻ tôi trung/Tấm lòng tiết nghĩa rạng cùng tuyết sương/Hoàng Diệu với Nguyễn Tri Phương/Cùng thành còn mất làm gương để đời”.
Giáo sư Trần Nhâm - Giám đốc - Tổng Biên tập đầu tiên của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật 20/01/2021
Giáo sư Trần Nhâm (1932-2012), bí danh Trùng Khánh, sinh ngày 13/11/1932 tại xã Phổ Văn, huyện Ðức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ông làm việc tại Ngân hàng kháng chiến Liên khu V. Sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Ðông Dương, ông tập kết ra miền Bắc. Từ năm 1954 đến năm 1958, ông làm việc tại Ðại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh.
Trường Chinh - Một trí tuệ lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam 18/01/2021
Có những con người mà cuộc đời, sự nghiệp gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước, dân tộc; tên tuổi và sự cống hiến còn sáng mãi trong sử sách, trong sự kính trọng, biết ơn của đồng chí, đồng bào. Trường Chinh - một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà cách mạng, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, là con người như vậy. Đã có không ít sách, báo viết về ông, đánh giá, ca ngợi những phẩm chất cao quý, tài năng vượt trội, cống hiến to lớn của ông đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta.
Tố Hữu - Người cộng sản kiên trung, nhà văn hóa tài năng 29/10/2020
Đồng chí Tố Hữu là một chiến sĩ cộng sản kiên trung, cán bộ lãnh đạo mẫu mực của Đảng với những đóng góp lớn trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ông còn được biết đến là một nhà văn hóa tài năng, “cánh chim đầu đàn của nền thi ca Việt Nam hiện đại”. Tổng kết quá trình hoạt động cách mạng qua gần 70 năm của đồng chí, dù ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là tấm gương sáng suốt đời phấn đấu vì độc lập của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - Một nhân cách cao đẹp 01/09/2020
Luật sư Nguyễn Hữu Thọ là một nhà trí thức cách mạng kiên trung, đáng kính, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân cách cao đẹp của đồng chí được thể hiện ở lòng yêu nước, ý thức tự tôn dân tộc, quyết tâm đi theo cách mạng, cống hiến hết mình cho Tổ quốc; ở sự trọn nghĩa, vẹn tình với đồng bào, đồng chí và ở chính sự giản dị, thanh cao của mình. Dù đã đi xa, nhưng tấm gương, nhân cách cao đẹp của luật sư Nguyễn Hữu Thọ vẫn còn in đậm mãi với thời gian, trong lòng quốc gia, dân tộc.
Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên 01/09/2020
Gần 70 năm cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Ðảng, trải qua hai cuộc trường chinh của dân tộc, với hai lần bị thực dân Pháp giam cầm ở Nhà tù Côn Ðảo, 30 năm chiến đấu ở chiến trường miền Nam gian khổ, đồng chí Nguyễn Văn Linh luôn nêu cao khí phách anh hùng, bản lĩnh kiên cường của người cộng sản, một nhà lãnh đạo tài ba, có đóng góp to lớn trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Ðồng chí xứng đáng là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên.