Thứ năm, 08/12/2022 19:19:15 (GTM +7)

Xuất bản Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 12/03/2021
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng xuất bản, gồm 648 trang, được chia thành 2 tập, cung cấp 10 văn kiện, tài liệu quan trọng đã được Đại hội XIII thông qua gồm:
Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 05/03/2021
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành; là dịp để cử tri phát huy quyền, nghĩa vụ của công dân, lựa chọn và bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng trong các cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương
Xuất bản bộ giáo trình lý luận chính trị dành cho bậc đại học 05/03/2021
Nhằm cung cấp tài liệu giảng dạy, học tập cho giảng viên, sinh viên các trường đại học theo chương trình mới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đang khẩn trương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn, biên tập, xuất bản Bộ giáo trình lý luận chính trị gồm 10 cuốn giáo trình dành cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị. Bộ giáo trình dự kiến sẽ ra mắt độc giả lần lượt trong tháng 3, tháng 4 năm nay.
Xây dựng và quản trị thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong Cách mạng công nghiệp 4.0 19/01/2021
Xây dựng và phát triển thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 là công cụ, phương tiện để đạt tới mục tiêu xây dựng thành phố thực sự đáng sống, thành phố có giá trị, có sức sống, có khả năng phục hồi và có sức cạnh tranh. Để làm được điều đó, cần thiết phải xây dựng và quản trị thành phố thông minh đạt hiệu quả, hiệu lực, không chỉ dựa vào công nghệ kết nối và tính toán hay kiểm toán, mà còn cần có hệ thống quản trị với sự tương tác của các bên tham gia, tạo dựng nền tảng cho sự sáng tạo, đổi mới, thích ứng, thông minh hơn. Cuốn sách Xây dựng và quản trị thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong Cách mạng công nghiệp 4.0 đã mang lại một góc nhìn dễ hiểu, khoa học và khá đầy đủ về mô hình thành phố thông minh cũng như việc thiết kế, xây dựng và quản trị thành phố thông minh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Đường thời đại - Thiên tiểu thuyết lịch sử chiến tranh mang chân lý thời đại 29/10/2020
Bộ tiểu thuyết lịch sử Ðường thời đại gồm trọn bộ 21 tập, do nhà văn Ðặng Ðình Loan dồn công sức và tâm huyết trong nhiều năm "xây dựng". Năm 2013, 17 tập đầu đã được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, rồi ấn hành từng tập tiếp theo, đến tháng 4/2019, tập 21 - tập cuối cùng của bộ sách đã ra mắt độc giả. Ðường thời đại được đánh giá là một bộ trường thiên tiểu thuyết tư liệu lịch sử viết về đề tài chiến tranh nhân dân; phản ánh chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta. Chứa đựng khối tư liệu đồ sộ, dưới ngòi bút “biến hóa” của tác giả, cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc đã được phác họa một cách sinh động, hấp dẫn dưới hình thức tiểu thuyết lịch sử.
Tập hợp lực lượng trong thế kỷ XXI: Xu hướng, tác động và đối sách của Việt Nam 08/09/2020
Bước sang thế kỷ XXI, nhất là từ nửa sau thập niên thứ hai đến nay, trên thế giới diễn ra nhiều thay đổi, biến động phức tạp. Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cạnh tranh chiến lược và sự gia tăng tập hợp lực lượng theo những xu hướng khác nhau khiến cho xu thế cạnh tranh và hợp tác giữa các nước lớn ngày càng mạnh hơn. Xu hướng tập hợp lực lượng mới với sự vận động và những điều chỉnh tương quan lực lượng giữa các chủ thể quốc tế lớn tại khu vực đang tác động mạnh đến quá trình hội nhập của Việt Nam.
Những nội dung cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (Tài liệu phục vụ cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thảo luận, góp ý kiến) 04/09/2020
Để góp phần giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu sắc hơn những điểm mới, những vấn đề cốt lõi trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn, xuất bản cuốn sách Những nội dung cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (Tài liệu phục vụ cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thảo luận, góp ý kiến).
Những ấn phẩm tiêu biểu của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu tại Lễ công bố sách xuất bản lần thứ I năm 2020 01/09/2020
Sáng 23/7/2020, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ công bố sách xuất bản lần thứ I năm 2020. Tại buổi lễ, các đầu sách tiêu biểu, được lựa chọn giới thiệu chia thành các chủ đề chính: sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; sách phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sách kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; sách tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; cùng một số tác phẩm quan trọng, có giá trị nghiên cứu chuyên sâu của các tác giả trong và ngoài nước. Tạp chí Nhịp cầu Tri thức xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc một số ấn phẩm tiêu biểu.
Cách mạng Tháng Tám - Xây dựng và củng cố chính quyền 1945 - 1946 (Văn kiện Đảng và Nhà nước) 31/08/2020
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt không chỉ đối với dân tộc Việt Nam bởi nó đã lật đổ chế độ quân chủ phong kiến, đánh tan xiềng xích thực dân, giành chính quyền về tay Nhân dân, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình; nước Việt Nam có tên trên bản đồ thế giới, trở thành chủ thể trong quan hệ quốc tế với tư cách và vị thế của một quốc gia - dân tộc có độc lập, có chủ quyền, là nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á… mà còn là sự kiện đánh dấu sự sụp đổ của chế độ thực dân kiểu cũ, thúc đẩy phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc chống lại sự đô hộ của các cường quốc khắp các quốc gia ở Á, Phi, Mỹ Latinh.
Một số cuốn sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 20/08/2020
Chủ tịch Hồ Chí Minh là một lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về đạo đức cách mạng và là nguồn cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam. Tầm vóc và phẩm chất của Người luôn hiện diện trong những di sản vô giá mà Người đã để lại cho hậu thế, đó là: Thời đại Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức Hồ Chí Minh, Phong cách Hồ Chí Minh và trong cả những tác phẩm vô giá, những lời di huấn, chỉ dẫn quý báu của Người. Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2020), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trân trọng giới thiệu đến bạn đọc một số đầu sách tiêu biểu, mới xuất bản về Người như một sự tri ân sâu sắc đối với vị Cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam.
Xuất bản bộ sách nghiên cứu văn hóa biển đảo Việt Nam 27/05/2020
Việt Nam là quốc gia ven biển, có chiều dài đường bờ biển hơn 3.260 km, đứng thứ 27 trong số 156 quốc gia có biển trên thế giới. Trong tiến trình lịch sử Việt Nam, biển đảo đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo lập không gian sinh tồn, hình thành văn hóa biển, thiết lập quan hệ giao thương và xác lập chủ quyền an ninh biển quốc gia. Chính vì vậy, văn hóa biển đảo Việt Nam trở thành mối quan tâm của nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước, thuộc nhiều ngành khoa học khác nhau.