Thứ sáu, 03/02/2023 14:31:15 (GTM +7)

Tác động của hội nhập quốc tế đến tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa 25/11/2022
CT&PT - Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam chính thức được Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định trong Văn kiện Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ (khóa VII) vào năm 1994. Kể từ khi chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền được đặt ra đến nay, Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong nỗ lực hiện thực hóa các giá trị phổ biến của nhà nước pháp quyền  vào Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời, hoàn thiện hơn nữa lý luận về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, chúng ta đang trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.
Yêu cầu của công tác xuất bản sách lý luận, chính trị, pháp luật phục vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở hiện nay 17/11/2022
CT&PT - Trong những năm qua, công tác xuất bản sách lý luận, chính trị, pháp luật phục vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Song, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động xuất bản hành sách lý luận, chính trị, pháp luật phục vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở vẫn còn những hạn chế, bất cập. Yêu cầu bức thiết hiện nay là phải đổi mới và nâng cao hiệu quả xuất bản sách lý luận, chính trị, pháp luật phục vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở góp phần giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn vai trò của sách lý luận, chính trị trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0 16/11/2022
​​​​​​​CT&PT - Đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý có vị trí then chốt, ảnh hưởng mang tính quyết định đến toàn bộ hoạt động của hệ thống chính trị nước ta. Chính vì vậy, Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ này, xác định đây là công việc gốc, có ý nghĩa lớn trong việc đảm bảo sự phát triển của Đảng cũng như sự cường thịnh của quốc gia, dân tộc.
Thực trạng xuất bản sách tặng nước bạn Lào của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật 10/11/2022
CT&PT - Trong nhiều năm qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc duy trì, phát triển quan hệ hợp tác xuất bản giữa Việt Nam và Lào. Công tác biên dịch sách tiếng Lào của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đạt nhiều kết quả, trở thành cơ sở quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác xuất bản giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Trong khoảng một thập niên qua, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Nhà nước hai quốc gia, nhiều dự án hợp tác xuất bản sách giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào đã được triển khai có hiệu quả. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã có nhiều nỗ lực, đạt nhiều kết quả trong công tác biên dịch sách tiếng Lào, trao tặng cho nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hàng chục đầu sách với hàng vạn cuốn sách có giá trị.
Công tác dịch, xuất bản, phát hành sách tiếng Lào góp phần củng cố quan hệ hữu nghị Lào - Việt Nam 07/11/2022
CT&PT - Ngày 05/9/1962, Việt Nam và Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Mốc son chói lọi trong quan hệ hữu nghị đặc biệt này đã mở ra một chương mới, củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ Việt Nam - Lào. Nhìn lại chặng đường phát triển quan hệ hai nước trong gần 60 năm qua và 44 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, chúng ta có quyền tự hào khẳng định, tình đoàn kết đặc biệt thủy chung và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đã và đang tiếp tục được củng cố, đổi mới và phát triển sâu rộng hơn, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển của mỗi nước. Trong từng giai đoạn phát triển của hai nước, hai dân tộc, đều có sự đóng góp tích cực của hai bên làm cho quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng keo sơn, bền chặt và không ngừng đơm hoa kết trái. Nội dung hợp tác ngày càng thực chất, sâu rộng, hiệu quả hơn và không ngừng phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hoạt động xuất bản.
Vai trò của phát triển du lịch dựa vào cộng đồng 06/11/2022
CT&PT - Du lịch dựa vào cộng đồng đã và đang nhận được nhiều sự đồng thuận trong chiến lược phát triển du lịch không chỉ ở các quốc gia phát triển mà còn có ở nhiều quốc gia khác với mục tiêu mang lại lợi ích chung cho cộng đồng địa phương, đặc biệt cho cộng đồng các làng quê xa xôi ở nông thôn. Bên cạnh những lợi ích về mặt kinh tế, du lịch dựa vào cộng đồng còn giúp bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái, bảo tồn và phát huy những nét văn hoá độc đáo của địa phương... nếu biết khai thác đúng cách và hiệu quả.
Kinh nghiệm của một số địa phương ở Việt Nam trong phát triển du lịch dựa vào cộng đồng - Bài học cho tỉnh Lâm Đồng 05/11/2022
CT&PT - Du lịch dựa vào cộng đồng có thể rất thuận lợi để triển khai ở hầu hết các địa phương bởi lẽ nó chú trọng khai thác các giá trị văn hóa, truyền thống sẵn có ở các địa phương. Tuy nhiên, loại hình du lịch này lại khó thực hiện ở chỗ không phải được khai thác chủ yếu dựa trên các lợi thế tự nhiên nên phải được tổ chức rất bài bản và công phu mới có thể thu hút được du khách. Lâm Đồng là địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch dựa vào cộng đồng. Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm của một số địa phương khác trong cả nước, tác giả rút ra một số bài học nhằm thúc đẩy phát triển loại hình du lịch này ở tỉnh Lâm Đồng.
Cơ hội và các thách thức đối với sự phát triển dịch vụ logistics của ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế 29/10/2022
CT&PT - Logistics giữ vai trò cầu nối, là động lực thúc đẩy lưu chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ trên phạm vi toàn cầu. Vì vậy, khi nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng với tốc độ cao theo xu hướng hội nhập thì logistics Việt Nam lại thêm nhiều cơ hội để phát triển. Đây là một tất yếu khách quan, là cơ hội để khẳng định mình trên thương trường quốc tế, nhưng đây cũng là thách thức gay go, khốc liệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế của logistics Việt Nam. Các chuyên gia logistics đều nhất trí rằng trên con đường thực hiện mục tiêu hội nhập ngành dịch vụ logistics, nhiều nước ASEAN, trong đó có Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển, tuy nhiên cũng phải đối mặt với nhiều thách thức.
Yếu tố tác động đến xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 15/10/2022
CT&PT - Xuất phát từ vai trò mang tính quyết định của đội ngũ cán bộ nói chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam (Vùng KTTĐ phía Nam) nói riêng, đồng thời xuất phát từ thực tiễn Vùng KTTĐ phía Nam đặt ra yêu cầu cần phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng KTTĐ phía Nam giàu sáng tạo, có tầm nhìn chiến lược, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và có tư cách, phẩm chất đạo đức trong tình hình mới, phù hợp với đặc điểm, vị trí và mục tiêu phát triển vùng để khai thác được hết lợi thế của Vùng, đồng thời tận dụng được các cơ hội, vượt qua thách thức để phát triển Vùng trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
Nhân tố ảnh hưởng và khó khăn, thách thức đối với phát triển kinh tế biển, đảo theo hướng bền vững ở Nam bộ 11/10/2022
CT&PT - Vùng biển Nam Bộ bao gồm Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long có đường bờ biển dài 916 km từ huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) đến thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) thuộc địa bàn 9 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang. Phát triển kinh tế biển, đảo theo hướng bền vững là một trong những mục tiêu chiến lược phát triển bền vững ở nước ta nói chung và vùng Nam Bộ nói riêng.