Chủ nhật, 25/09/2022 02:11:41 (GTM +7)

Đồng chí Phạm Hùng - Người lãnh đạo kiên trung, tài năng của cách mạng Việt Nam 06/06/2022
CT&PT - Đồng chí Phạm Hùng sinh ngày 11/6/1912 tại làng Long Hồ, huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long (nay là xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), trong một gia đình trung nông. Với lòng yêu nước sâu sắc và sự nhạy cảm chính trị đặc biệt, đồng chí Phạm Hùng tham gia yêu nước từ rất sớm, nhanh chóng giác ngộ cách mạng, dấn thân vào con đường cứu nước, giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản do Nguyễn Ái Quốc truyền về Việt Nam.
Bến cảng Nhà Rồng: Điểm khởi đầu của con đường cách mạng Việt Nam 05/06/2022
CT&PT - Tròn 111 năm kể từ ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành - lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2022). Con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Người mở ra đã đưa nhân dân ta từ đói khổ, lầm than, từ thân phận người dân mất nước trở thành công dân của nước Việt Nam độc lập - tự do - hạnh phúc; đưa nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến, nghèo nàn, lạc hậu trở thành một quốc gia có chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ngày càng giàu mạnh. Kiên định con đường cách mạng đã lựa chọn, toàn Đảng, toàn dân ta, với khát vọng phát triển đất nước mãnh liệt, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Đồng chí Lê Văn Lương và bài học kinh nghiệm về công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng 28/03/2022
CT&PT - Đồng chí Lê Văn Lương là một trong những chiến sĩ cộng sản đầu tiên của Đảng, người học trò mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trải qua gần 70 năm hoạt động cách mạng, từng giữ nhiều trọng trách quan trọng trong Đảng, đồng chí Lê Văn Lương đã có những đóng góp quan trọng trong công tác tự phê bình và phê bình, góp phần củng cố, phát triển Đảng.
Hoạt động và cống hiến của đồng chí Lê Văn Lương trên cương vị Bí thư Thành uỷ Hà Nội (1977-1986) 20/03/2022
CT&PT - Trọn cuộc đời gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí Lê Văn Lương đã đem hết trí tuệ, sức lực để cống hiến cho Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng chí đã có những đóng góp quan trọng trên nhiều lĩnh vực công tác của Đảng, Nhà nước cả trong lý luận và chỉ đạo thực tiễn. “Với cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội trong suốt 10 năm từ khi đất nước thống nhất đến năm 1986, đồng chí đã mang hết sức mình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng Thủ đô, chăm lo cuộc sống của nhân dân thành phố”
Đồng chí Tô Hiệu với cuộc đấu tranh trong nhà tù Sơn La 06/03/2022
CT&PT - Đồng chí Tô Hiệu thuộc lớp chiến sĩ cách mạng tiền bối của Việt Nam. Trong 18 năm hoạt động cách mạng, thời gian đồng chí bị giam cầm ở nhà tù Sơn La (1940 - 1944) là thời kỳ thể hiện rõ nét nhất tinh thần, ý chí, nghị lực của một người cộng sản kiên cường. Tại đây, đồng chí Tô Hiệu đã tham gia lãnh đạo cuộc đấu tranh, biến nhà tù đế quốc thành trường học cộng sản, cung cấp cho Đảng nhiều cán bộ ưu tú, góp phần quan trọng vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và xây dựng chế độ mới ở nước ta.
Những cống hiến của đồng chí Đỗ Mười trên cương vị Thường trực Ban Bí thư những năm đầu đổi mới (1986-1988) 03/03/2022
CT&PT - Đồng chí Đỗ Mười là nhà lãnh đạo tài năng, kiên định, sáng tạo, đã có những đóng góp to lớn cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bài viết làm rõ những cống hiến của đồng chí Đỗ Mười trên cương vị Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng (từ tháng 12/1986 đến tháng 6/1988).
Đồng chí Trường Chinh - Luôn xuất hiện đúng lúc trong mỗi bước ngoặt của lịch sử cách mạng Việt Nam 15/02/2022
CT&PT - Là nhà lãnh đạo chính trị kiệt xuất, nhà văn hóa lớn, nhà báo nổi tiếng, một tấm gương sáng ngời của người chiến sĩ cách mạng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là người luôn xuất hiện đúng lúc trong mỗi bước ngoặt của lịch sử cách mạng Việt Nam. Kỷ niệm 115 năm ngày sinh của đồng chí Trường Chinh là dịp chúng ta ôn lại những cống hiến to lớn, xuất sắc cho cách mạng Việt Nam, cho Đảng và dân tộc.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tấm gương sáng ngời của người chiến sĩ cách mạng kiên trung, nhà quân sự xuất chúng, tài - đức vẹn tròn, văn - võ song toàn, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì đất nước, vì nhân dân 23/12/2021
CT&PT - Ngày 22/12/2021, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Quảng Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911 - 2021). Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Tạp chí Chính trị và Phát triển trân trọng giới thiệu toàn văn bài diễn văn:
Hoạt động đối ngoại của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam giai đoạn 1960 - 1975 14/12/2021
CT&PT - Ngày 20-12-1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời là một bước ngoặt hết sức quan trọng đối với cách mạng miền Nam nói riêng và sự nghiệp thống nhất đất nước nói chung. Với đường lối ngoại giao hòa bình trung lập và hòa bình thống nhất Tổ quốc, những hoạt động đối ngoại của Mặt trận Dân tộc Giải phóng đã huy động được sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế, hình thành mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ cách mạng Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, góp phần đưa đến thắng lợi lịch sử ngày 30-4-1975.
Đồng chí Lê Đức Thọ - Người biến nhà tù đế quốc thành trường học Cách mạng 27/10/2021
CT&PT - Đồng chí Lê Đức Thọ là chiến sĩ cách mạng tiền bối, thuộc lớp đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.